Neidiwch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i gartrefi gofal yng Nghymru

Sut gallwn ni helpu yn ystod Covid-19

Gweminarau cynhwysiant cymdeithasol

Nid yw 10% o oedolion yng Nghymru ar-lein

Maen nhw’n colli allan ar gyfleoedd i arbed arian, ffeindio gwaith, dysgu sgiliau a chael mynediad at wasanaethau pwysig. Mae nifer ohonynt eisoes yn ymdopi â materion fel unigedd, tlodi neu ddiweithdra – materion sy’n waeth oherwydd nad ydynt ar-lein.

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u dieithrio’n ddigidol. Rydym ni’n eu helpu nhw i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu gweithio’n effeithiol a chael effaith gadarnhaol.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@DC_Wales

ON TODAY: Within this free one-hour webinar, we'll provide you with a virtual tour of Zoom. We'll outline the key… https://t.co/vRIf9fPSFT

4 hours

AR HEDDIW: Bydd y weminar am ddim hon, sy’n para am awr, yn cynnig taith rithwir o amgylch Zoom, gan dynnu sylw at… https://t.co/oq96PO9MfK

4 hours

Padlet is an excellent tool for gathering resources in one accessible place. In this free one hour webinar we will… https://t.co/oZQEUhSEid

1 day

Mae Padlet yn adnodd gwych ar gyfer casglu deunyddiau mewn un lle cyfleus. Yn ystod y weminar hon, a fydd yn para a… https://t.co/rM9QAFzdKa

1 day

We are on countdown until the #DL100 vote closes, we are the only #Wales based organisation in our category. If you… https://t.co/5MCzMfVnII

1 day

Rydyn ni’n cyfrif i lawr i ddiwedd cyfnod pleidleisio #DL100. Ni yw’r unig sefydliad o #Gymru yn ein categori. Os n… https://t.co/Uz43vUoN4Z

1 day

Our Hwb Heroes initiative was designed to connect younger and older people during lockdown through creative content… https://t.co/W4m8s1YdsP

1 day

Cynlluniwyd ein menter Arwyr Hwb i gysylltu pobl iau a hŷn yn ystod y cyfyngiadau symud, a hynny trwy gynnwys cread… https://t.co/UUerE9b2cA

1 day

Do you work in a care home in Wales? We are running free specific training on 27.08.20 which covers inspirational D… https://t.co/Mae7b1E71m

2 days

Gweithio mewn cartref gofal yng Nghymru? Bydd hyfforddiant am ddim ar 27.08.20 i chi a fydd yn rhoi sylw i weithgar… https://t.co/e9R0qwKNIt

2 days

I gael mwy o wybodaeth,
cysylltwch...