Neidiwch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i gartrefi gofal yng Nghymru

Sut gallwn ni helpu yn ystod Covid-19

Gweminarau cynhwysiant cymdeithasol

Nid yw 10% o oedolion yng Nghymru ar-lein

Maen nhw’n colli allan ar gyfleoedd i arbed arian, ffeindio gwaith, dysgu sgiliau a chael mynediad at wasanaethau pwysig. Mae nifer ohonynt eisoes yn ymdopi â materion fel unigedd, tlodi neu ddiweithdra – materion sy’n waeth oherwydd nad ydynt ar-lein.

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u dieithrio’n ddigidol. Rydym ni’n eu helpu nhw i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu gweithio’n effeithiol a chael effaith gadarnhaol.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@DC_Wales

Staying safe online is more important than ever. Did you know we have a padlet dedicated to online safety which cov… https://t.co/313bu0jXq8

12 hours

Oeddech chi'n gwybod bod gennym ni badlet wedi'i neilltuo ar gyfer diogelwch ar-lein sy'n cynnwys popeth o gadw oed… https://t.co/7QllEF5bbn

12 hours

RT @MarcDaviesDCW: Please re-tweet - Women in business event 17th Nov - 9:50 - 2:00 a must watch, with a great list of speakers. @e_nation…

1 day

RT @mattlloydDCW: Great to see this coordinated approach to improving #DigitalInclusion across Pembrokeshire from partners including us at…

1 day

RT @cardiff_hub: As the #firebreak #lockdown kicks in today, we bring a ray of sunshine in the form of a packed schedule of half term term…

1 day

RT @GwirfoddoliCAVS: Prynhawn da, Good afternoon ... https://t.co/yHF018Jc10 28/10/2020 11:00 💚 02/11/2020 14:00 ❤️ Ymunwch â sesiwn hed…

1 day

RT @MarcDaviesDCW: Gwaith da lot i admygu fan hyn #Cymru good job a lot to admire here @DC_Wales https://t.co/sprf8LmjTL

1 day

Dros y cyfnod cloi, rydyn ni wedi bod yn helpu preswylwyr mewn lleoliadau gofal i weld eu teuluoedd trwy'r cynllun… https://t.co/5FGsCd2wLv

1 day

RT @Pembrokeshire: It's never too late to get online. https://t.co/k3NJbWDYg0

1 day

Over the lockdown period, we have been helping residents in care settings see their families through the tablet loa… https://t.co/RSCMjavwgC

1 day

I gael mwy o wybodaeth,
cysylltwch...