Neidiwch i’r prif gynnwys

Ystadegau: Arolwg Cenedlaethol i Gymru (Llywodraeth Cymru, Parhaus)

Arolwg Cenedlaethol i Gymru (Llywodraeth Cymru, Parhaus) ffeithlun ar gyfer 2017 i 2018

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 10,000 o bobl y flwyddyn ar draws Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw. Mae’r arolwg yn cynnwys data “Rhyngrwyd a Chyfryngau”.

Cyhoeddwyd: Mehefin bob blwyddyn / Data mwy manwl a ryddhawyd yn y misoedd canlynol

Edrychwch ar dudalen we Llywodraeth Cymru

Quotation mark

Mae 85% o bobl yn defnyddio'r rhyngrwyd

Ystadegyn ar gyfer 2017/2018

Quotation mark

Mae gan 85% o bobl fynediad i'r rhyngrwyd gartref

Ystadegyn ar gyfer 2017/2018

Quotation mark

Mae gan 38% o bobl fand eang cyflym iawn gartref

Ystadegyn ar gyfer 2017/2018