Neidiwch i’r prif gynnwys

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn yn dod yn arwyr digidol

Roedd disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn, sy’n ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, yn ymweld yn wythnosol â Chartref Gofal Ferndale House, a hynny er mwyn cynnal amrywiaeth o weithgareddau. Roedd gan y Dirprwy Bennaeth, Gareth Lucas, ddiddordeb mewn datblygu ambell weithgaredd cynhwysiant digidol gyda’r trigolion, ac aeth ati i gysylltu â Chymunedau Digidol Cymru er mwyn cael gwybodaeth am y Rhaglen Arwyr Digidol.

Pam

Roedd disgyblion blwyddyn 5 a 6 eisoes yn cefnogi eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau i gyrchu’r Rhyngrwyd; felly, nid oedd angen llawer o berswâd i’w hannog i helpu preswylwyr Cartref Gofal Ferndale House yn yr un modd.

Sut

Aeth Cymunedau Digidol Cymru ati i gynnal sesiynau hyfforddi Arwyr Digidol ar gyfer y disgyblion. Yn ystod yr wythnos ganlynol, aeth y disgyblion ag I-Pads a gogls Rhith-wirionedd i Gartref Gofal Ferndale House.

Effaith

Aethant ati i addysgu un preswylydd sut y gallai ddefnyddio YouTube i wylio dawnsiau neuadd, yn ogystal ag addysgu un arall sut y gallai ymchwilio i wybodaeth am ei frawd a oedd yn brif swyddog meddygol yn ystod glaniadau D-Day. Dangoswyd i breswylydd arall sut y gallai wrando ar gerddoriaeth ar-lein, ac aethpwyd ati i helpu gwraig, a oedd wedi bod yn berchen ar ysgol farchogaeth, i ddod o hyd i fideos o geffylau.

Mae gan yr Arwyr Digidol hefyd gynlluniau i gefnogi rhieni a neiniau a theidiau ar drefniant mwy strwythuredig.