Neidiwch i’r prif gynnwys

Covid-19: Gweminarau ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Mentrau Iaith Cymru

Gweminarau ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Mentrau Iaith Cymru

Noder: Mae’r gweminarau hyn yn ganllaw bras ar gyfer helpu eraill sydd ddim mor brofiadol ar-lein. Mae dull addysgu a chefnogi eraill yn sgil ynddo’i hun a’r bwriad yw grymuso pobl trwy’r Mentrau yn eu cymunedau i ddefnyddio technoleg a datblygu sgiliau digidol trwy’r Gymraeg – ac yn y pen draw i greu cynnwys Cymraeg ar ba bynnag blatfform sy’n bodoli.

Mae’n bosib y byddech yn gyfarwydd iawn gyda’r gwahanol blatfformau ond y nod yma yw mynd ati i alluogi eraill i neud yn fawr ar dechnoleg a hynny trwy dechnoleg. Mewn cyfnod o bellhau cymdeithasol, mae yna heriau sylweddol wrth gefnogi eraill i ddefnyddio technoleg, mae posib gwneud hynny gyda rhai pobl  sydd gyda chrebwyll sylfaenol iawn diolch i blatfformau cyfathrebu, ond bron yn amhosib gydag eraill, ond y gobaith yw pan fydd llacio rhyw faint ar y cyfyngiadau hyn, bydd posib defnyddio’r sgiliau hyn i gefnogi gwirfoddolwyr neu ofalwyr i gefnogi defnyddwyr bregus eraill. 

Os hoffech ragor o wybodaeth neu’n aneglur am unrhyw agwedd, cysylltwch gyda mi Deian ap Rhisiart deian.apRhisiart@wales.coop

29 Gorffennaf

Canfod ffynhonellau iechyd dibynadwy ar-lein

Dyma gwrs i hybu arfer da wrth edrych ar ôl eich iechyd, a canfod y gwybodaeth ddibynadwy mewn perthynas a’ch iechyd.

Cofrestrwch yma