Neidiwch i’r prif gynnwys

Covid-19: Gweminarau ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Mentrau Iaith Cymru

Gweminarau ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Mentrau Iaith Cymru

Noder: Mae’r gweminarau hyn yn ganllaw bras ar gyfer helpu eraill sydd ddim mor brofiadol ar-lein. Mae dull addysgu a chefnogi eraill yn sgil ynddo’i hun a’r bwriad yw grymuso pobl trwy’r Mentrau yn eu cymunedau i ddefnyddio technoleg a datblygu sgiliau digidol trwy’r Gymraeg – ac yn y pen draw i greu cynnwys Cymraeg ar ba bynnag blatfform sy’n bodoli.

Mae’n bosib y byddech yn gyfarwydd iawn gyda’r gwahanol blatfformau ond y nod yma yw mynd ati i alluogi eraill i neud yn fawr ar dechnoleg a hynny trwy dechnoleg. Mewn cyfnod o bellhau cymdeithasol, mae yna heriau sylweddol wrth gefnogi eraill i ddefnyddio technoleg, mae posib gwneud hynny gyda rhai pobl  sydd gyda chrebwyll sylfaenol iawn diolch i blatfformau cyfathrebu, ond bron yn amhosib gydag eraill, ond y gobaith yw pan fydd llacio rhyw faint ar y cyfyngiadau hyn, bydd posib defnyddio’r sgiliau hyn i gefnogi gwirfoddolwyr neu ofalwyr i gefnogi defnyddwyr bregus eraill. 

Os hoffech ragor o wybodaeth neu’n aneglur am unrhyw agwedd, cysylltwch gyda mi Deian ap Rhisiart deian.apRhisiart@wales.coop

08 Gorffennaf

Sut i greu stori ddigidol sydyn (Android)

Dyma ganllaw ar greu ffilm 3 munud o hyd ar eich ffon neu dabled trwy ddefnyddio ap PowerDirector

Cofrestrwch yma

08 Gorffennaf

Sut i greu stori ddigidol sydyn (Apple)

Dyma ganllaw ar greu ffilm 3 munud o hyd ar eich Iphone neu Ipad trwy ddefnyddio Adobe Spark.

Cofrestrwch yma

15 Gorffennaf

Diogelwch ar-lein

Dysgu arfer da i eraill a’ch hun wrth syrffio/prynu ar y We. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y clo, cyfrineiriau ac ati.

Cofrestrwch yma

22 Gorffennaf

Ymgysylltu Cymunedol

Dyma gyflwyniad i ddefnyddio i annog gweithio’n fwy digidol o fewn sefydliad neu wrth hyrwyddo eich mudiad, papur bro, cymdeithas.

Cofrestrwch yma

29 Gorffennaf

Canfod ffynhonellau iechyd dibynadwy ar-lein

Dyma gwrs i hybu arfer da wrth edrych ar ôl eich iechyd, a canfod y gwybodaeth ddibynadwy mewn perthynas a’ch iechyd.

Cofrestrwch yma