Neidiwch i’r prif gynnwys

Gweithio i ni

Os hoffech chi greu dyfodol gwell i bawb yng Nghymru trwy helpu pobl i fynd ar-lein, hoffem glywed gennych!

Mae gennym gyfres o werthoedd cadarn sy’n llywio ein ffordd o weithio. Os oes gennym swydd wag, rydym yn chwilio am bobl sydd nid yn unig â’r sgiliau a’r profiad cywir, ond yr ethos cywir hefyd. Mae ein pobl yn gweithio ar y cyd, yn cefnogi eraill, yn ymddwyn yn onest a theg, ac yn cofleidio newid ac arloesi.

Am hynny, rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol, buddion hael, arferion gweithio hyblyg, tîm gwych a digonedd o deisen!

Rydym yn hysbysebu ein holl swyddi gwag ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ein gwerthoedd a’n diwylliant, dysgu a datblygu, ac achrediadau’r cyflogwr.