Neidiwch i’r prif gynnwys

Trosolwg o’r hyfforddiant

Rydym yn darparu hyfforddiant cynhwysiant digidol ymgysylltiol ac o ansawdd da i staff a gwirfoddolwyr rheng flaen.

Am ddim

Mae ein hyfforddiant yn rhad ac am ddim i sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol, gan gynnwys pobl hŷn, pobl anabl, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd sydd mewn tlodi.

Yn benodol, gallwn hyfforddi staff a gwirfoddolwyr rheng flaen (er enghraifft, cynghorwyr cwsmeriaid, swyddogion cymorth tenantiaid, llyfrgellwyr) i ddangos sut i ddefnyddio technoleg yn hyderus i bobl.

Wedi’i deilwra i chi

Mae ein gweithdai wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion eich sefydliad. Bydd ein tîm hyfforddi a chynghorwyr yn gweithio gyda chi i greu sesiwn hyfforddi wedi’i deilwra sy’n gysylltiedig â phrosiect cynhwysiant digidol neu faterion penodol. Gallwn ddarparu hyfforddiant trwy ddulliau wyneb yn wyneb neu ar-lein, a byddwn yn cynnwys pecyn gwybodaeth i chi ei rannu gydag aelodau staff neu wirfoddolwyr eraill.

A oes gennych chi gwestiwn am ein hyfforddiant?

Quotation mark

Maent yn addysgiadol iawn, yn ddefnyddiol ac yn hwyl, a chânt eu cyflwyno’n broffesiynol ac yn frwdfrydig.

Ffurflen adborth

Quotation mark

Roedd yr hyfforddwr yn wych – llwyddodd i ennyn ein diddordeb a chadw lefelau canolbwyntio i fyny drwy’r dydd.

Ffurflen adborth

Quotation mark

Dysgais lawer iawn i’m cynorthwyo yn fy ngwaith, ond hefyd i’m helpu i gynorthwyo pobl eraill.

Ffurflen adborth

Cysylltwch â ni

I holi am ein hyfforddiant, cysylltwch â ni.