Neidiwch i’r prif gynnwys

Dangoswch eich cefnogaeth: Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ddydd Mawrth, 6 Chwefror 2018.

Nod yr ymgyrch yw hyrwyddo defnyddio technoleg ddigidol yn ddiogel ac yn gadarnhaol, ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn un o gannoedd o sefydliadau ledled y DU sy’n helpu i ysbrydoli sgwrs genedlaethol ynghylch diogelwch ar-lein.

Hoffem annog holl lofnodwyr y siarter a gwirfoddolwyr digidol i ddangos eu cefnogaeth trwy gymryd rhan yn yr ymgyrch yr wythnos nesaf. I wneud bywyd yn haws, rydym ni wedi creu cyfres o asedau marchnata #SID2018 i’ch helpu chi i ledaenu’r gair trwy’r cyfryngau cymdeithasol. I’w gweld, eu lawrlwytho a’u rhannu, ewch i’n gwefan:

Cliciwch yma i lawrlwytho

Er mwyn i ni allu olrhain eich cymorth ar y diwrnod, tagiwch @DC_Wales gyda’r hashnod #SID2018 #ItStartsWithUs

I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018, ewch i: https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018/