Neidiwch i’r prif gynnwys

Wythnos Arweinwyr Digidol 2018: Byw mewn oes ddigidol

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cyflwyno digwyddiad am ddim ddydd Iau 21 Mehefin er mwyn dathlu Wythnos Arweinwyr Digidol 2018 – digwyddiad o’r enw ‘Byw mewn Oes Ddigidol’ sy’n cael ei drefnu mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd.

Mae’r Wythnos yn rhan o ddathliad ledled Prydain o’r cyfleoedd, yr heriau a’r gefnogaeth i weddnewid busnesau, gwasanaethau cyhoeddus a chymdeithas gwledydd Prydain i fod yn rhai digidol. Bydd sefydliadau yn dod ynghyd i rannu, ysbrydoli, llywio a magu hyder digidol y DU.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys rhaglen o seminarau gan arweinwyr digidol Natwest, Innovate Trust a Cymunedau Digidol Cymru.

Bydd Bancwyr Cymunedol Natwest yn trafod sut i fod yn ariannol abl, bancio mewn byd digidol a diogelu’ch hunain rhag twyllwyr.

Bydd Innovate Trust yn rhannu eu profiadau o gyflwyno dyfeisiau defnyddwyr mewn lleoliadau gofal er mwyn darparu gofal o safon uwch. Hefyd, byddan nhw’n trafod sut mae meddwl radical, herio systemau cyfredol a defnyddio technoleg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i bobl yn ein cymdeithas.

Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn sôn am bwysigrwydd cysylltu pobl yn yr oes ddigidol. Mae defnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad yn gallu cael effaith sylweddol ar leihau arwahanrwydd ac unigrwydd, a chyfoethogi a gwella bywydau pobl.

Cynhelir y cyfan rhwng 10 y bore a 3.30 y prynhawn yn yr Ystafell Greadigol, Llyfrgell Canol Caerdydd, Yr Aes. Archebwch eich lle AM DDIM yn https://digileaders.com/events/seminar-living-in-a-digital-age/