Neidiwch i’r prif gynnwys

Adnoddau hyfforddi

Croeso i Cymunedau Digidol Cymru: Hwb adnoddau hyfforddi Hyder Digidol, Iechyd a Lles (CDC). CDC yw rhaglen cynhwysiant digidol a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n darparu hyfforddiant, cymorth ac arweiniad i gymunedau yng Nghymru. Archwiliwch ein hadnoddau hyfforddi isod, os ydych ar ddechrau eich taith cynhwysiant digidol ewch i Ble i ddechrau.

Sgiliau digidol sylfaenol a hanfodol

Diogelwch ar-lein

Hygyrchedd digidol