Neidiwch i’r prif gynnwys

Adroddiad: Y Canol Cudd: Datgloi’r Cyfle Sgiliau Digidol Hanfodol (futuredotnow 2021)

adroddiad clawr blaen

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio nifer o ffactorau y gellid eu gwella trwy gynyddu sgiliau digidol hanfodol, gan gynnwys y gallu i:

  • mabwysiadu ac elwa o drawsnewid digidol
  • helpu pobl i dyfu ac addasu wrth feithrin diwylliant cadarnhaol yn y gweithle
  • helpu sefydliadau i addasu i aflonyddwch a meithrin gwytnwch
  • dangos pwrpas a brand cryf.

Nid yw sicrhau bod pawb yn cyrraedd y llinell gychwyn ddigidol, gyda’r sgiliau digidol hanfodol ar gyfer gwaith, a mynd i’r afael â’r canol cudd yn broblem amhosibl ei chracio. Mae’r adroddiad hwn yn diffinio set o gamau y gall busnesau eu cymryd i ddechrau.

Cyhoeddwyd: 06/2021

Darllen yr adroddiad (saesneg yn unig) [yn agor mewn ffenestr newydd]