Neidiwch i’r prif gynnwys

Arwyddwch y Siarter

Os hoffech gofrestru ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol, llenwch y ffurflen isod.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe llw ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos eu hymrwymiad i helpu pobl sydd wedi’u hallgáu yn ddigidol i fwynhau manteision y rhyngrwyd.