Neidiwch i’r prif gynnwys

Arwyr Digidol

I lawer o blant a phobl ifanc, mae defnyddio technoleg yn dod yn hawdd. Rydym yn eu hyfforddi i fod yn Arwyr Digidol fel y gallwn newid bywydau pobl gyda’i help nhw.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Gwnewch wahaniaeth

Mae Cymunedau Digidol Cymru – Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn uno pobl hŷn ac iau er mwyn iddynt ddefnyddio a mwynhau technoleg.

O ble daw Arwyr Digidol?

 • Ysgolion (7 oed – Bac Cymru)
 • Colegau a Phrifysgolion
 • Sgowtiaid/Geidiaid
 • Cadetiaid yr heddlu
 • a rhagor

Sut mae’n gweithio?

 1. Mae Cymunedau Digidol Cymru’n hyfforddi’r Arwyr fel y gallan nhw helpu eraill i ddefnyddio’r we’n ddiogel.
 2. Mae arwyr yn gysylltiedig â sefydliad cymunedol.
 3. Mae’r Arwyr yn cynorthwyo’r bobl o’r sefydliad hwn i fynd ar-lein.

Mae pawb yn elwa

 • Mae Arwyr Digidol yn datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu
 • Mae’r bobl a gefnogir yn cael hwyl ac yn dysgu defnyddio’r we
 • Mae’r ddau barti’n datblygu perthnasoedd o fewn eu cymuned leol

Gwyliwch ein fideo byr am Arwyr Digidol…

Astudiaethau achos