Neidiwch i’r prif gynnwys

Anabledd Dysgu Cymru

Mae Anabledd Dysgu Cymru a Cymunedau Digidol Cymru wedi dod at ei gilydd i greu cwrs newydd sy’n ei gwneud hi’n haws i bobl ag anableddau dysgu fynd, a chael hwyl, ar-lein.

Default Text

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn elusen genedlaethol sy’n cefnogi pobl ag anableddau dysgu i fyw, dysgu a gweithio. Yn hytrach na darparu gwasanaethau rheng flaen neu’n uniongyrchol i’r rheiny ag anableddau dysgu, maent yn cefnogi sefydliadau eraill sy’n gwneud hynny, boed hynny’n hyrwyddo arfer da, yn dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth, neu’n darparu cyngor, gwybodaeth a chyrsiau hyfforddi.

Gellir darllen yr astudiaeth achos yn llawn yma [fe fydd yn agor mewn ffenest newydd]

Quotation mark

Nid yw’r rhaglen wedi’i hanelu’n uniongyrchol at bobl ag anableddau dysgu, ond y bobl sy’n eu cefnogi – aelodau o’r teulu, gofalwyr, gweithwyr allweddol ac ati – fel y gallant helpu’r bobl y maent yn eu cefnogi i fynd ar-lein.

Simon Rose

Quotation mark

Bu’n rhaid i ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru weithredu’n gyflym i roi’r cwrs hwn ar waith, gan ddefnyddio ein harbenigedd cyfunol, ac mae’r canlyniad wedi bod yn unigryw iawn. Mae’n ymddangos ei fod wedi bod o fudd mawr i bobl yn ystod y pandemig ac rydym wedi cael adborth gwych.

Simon Rose