Neidiwch i’r prif gynnwys

Defnyddio atgofion chwaraeon i fynd i’r afael ag unigrwydd, iselder a dementia

Mae Atgofion Chwaraeon yn elusen sy'n ymroddedig i ddod ag oedolion hŷn ynghyd i siarad ac i gofio drwy chwaraeon. Gall yr oedolion hŷn sy'n dod i'w clybiau ar-lein neu yn y gymuned fod yn ynysig, neu'n byw gydag iselder, dementia neu gyflyrau tymor hir eraill. Mae gan bawb un peth yn gyffredin: angerdd tuag at siarad a chofio drwy chwaraeon!

Roedd y Sefydliad eisoes yn cynnal clybiau cymunedol i ddod â phobl ynghyd yn gorfforol i hel atgofion. Ond roedd ganddynt ddiddordeb mewn ehangu eu gweithgaredd i glybiau ar-lein. Aethant at Gymunedau Digidol Cymru ac roedden nhw’n gallu helpu’r Sefydliad Atgofion Chwaraeon trwy ddarparu hyfforddiant i wirfoddolwyr i’w galluogi i ddod yn Bencampwyr Digidol.

Mae’r gwirfoddolwyr hyn wedi bod yn helpu oedolion hŷn dros 50 i ddefnyddio’u dyfeisiau i gael mynediad i’r Clybiau Atgofion Chwaraeon ar-lein a dros y ffôn. Roedd llawer o’r unigolion hyn wedi’u hynysu’n llwyr ond erbyn hyn mae ganddyn nhw gysylltiad wythnosol trwy Atgofion Chwaraeon ac maen nhw wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.

Er bod y clybiau cymunedol Atgofion Chwaraeon yn dechrau ail-agor ar ôl y pandemig, maent yn parhau â’u clybiau digidol ochr yn ochr â’r rhain er mwyn parhau i gysylltu â mwy o bobl hŷn.

I ddarganfod mwy neu i wneud cais i ddod yn wirfoddolwr atgofion chwaraeon ewch i: https://www.sportingmemoriesnetwork.com/forms/volunteering-enquiry