Neidiwch i’r prif gynnwys

Mae Innovate Trust yn cefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain gan ddefnyddio technoleg fforddiadwy

Mae Innovate Trust yn darparu cymorth ac arweiniad i dros 247 o bobl anabl yn y De-ddwyrain. Ein prif waith yw helpu pobl ag anableddau dysgu i fyw yn eu cartrefi eu hunain, ond rydym yn helpu unigolion â phroblemau iechyd meddwl a phobl â nam corfforol hefyd. Cawsom ein sefydlu hanner canrif yn ôl gan wirfoddolwyr, ac ym 1974, yr elusen oedd gyntaf o’i bath i sefydlu cartref â chymorth yn y DU.

Mae’r fideo wych hon gan Innovate Trust yn tynnu sylw at sut mae technoleg fforddiadwy yn dod â phobl at ei gilydd ac yn rhoi mwy o annibyniaeth a rheolaeth iddynt yn eu bywydau (Seasneg unig).