Neidiwch i’r prif gynnwys

Staff Tai Cynon Taf yn cael eu hysbrydoli gan hyfforddiant gweithgareddau digidol

Daeth aelodau staff y landlord cymdeithasol Tai Cymunedol Cynon Taf i sesiwn hyfforddiant CDC ar Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol. Cawsant eu hysbrydoli cymaint, trefnwyd gweminar dilynol gyda’r hyfforddwr Laura i archwilio mwy o apiau a gwefannau.

Mae Tai Cymunedol Cynon Taf yn darparu 1850 cartref i’w rhentu, gan gynnwys 5 cynllun i bobl hŷn. Dangosodd Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017/18 bod pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yn fwy tebygol o feddu ar ddiffyg sgiliau digidol. Felly, trefnodd ei staff iddynt fynd i hyfforddiant cynhwysiant digidol gyda CDC.

Sut

Mynychodd aelodau staff o wahanol dimau sesiwn a ganolbwyntiodd yn benodol ar helpu pobl gyda chyflyrau iechyd meddwl i fynd ar-lein.

Ar y ffurflenni adborth, dywedodd rhai o’r staff yr hoffent weld enghreifftiau mwy ymarferol o apiau a gwefannau i gynorthwyo iechyd meddwl eu cleient. Felly cysylltodd yr hyfforddwr, Laura, â nhw unwaith eto i weld sut gallai hi helpu.

Trefnwyd gweminar ar-lein i arbed amser a chostau teithio, lle’r oedd modd iddyn nhw roi cynnig ar amrywiaeth o apiau a gwefannau gyda’i gilydd.

Effaith

Bellach, mae gan aelodau staff Tai Cymunedol Cynon Taf wybodaeth ddofn, ymarferol am apiau a gwefannau, a allai helpu tenantiaid i reoli eu hiechyd meddwl eu hunain. Maen nhw’n teimlo’n fwy hyderus yn cefnogi pobl, ac yn sgil hynny, mae’r tenantiaid yn gweld y canlyniadau.