Neidiwch i’r prif gynnwys

Llwyddodd Ysgol Parc Borras i gynyddu allgymorth cymunedol trwy ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol

Mae gan Ysgol Parc Borras yn Wrecsam berthynas agos â’i chymuned leol, ond roedd staff yn chwilio am gyfleoedd newydd i wneud cysylltiadau â grwpiau cymunedol.

Clywodd Cynghorydd TG yr ysgol, Lisa, am gynllun Arwyr Digidol ac roedd yn awyddus i ddisgyblion gymryd rhan ynddo.

O ganlyniad, mae plant yn yr ysgol bellach yn cymryd rhan mewn sesiynau pontio’r cenedlaethau lle gallant ddysgu sgiliau digidol sylfaenol i bobl hŷn.

Pam
Gyda chyngor ysgol gweithgar, pwyllgor eco a rhaglen arweinwyr digidol, mae Ysgol Parc Borras yn credu’n gryf mewn rhoi cyfle i’w phlant gyfrannu at yr ardal leol mewn modd cadarnhaol.

Roedd Lisa, y Cydlynydd TG, yn gwybod bod y plant yn ei rhaglen arweinwyr digidol yn meddu ar sgiliau da a gwybodaeth dda am dechnoleg, ond roedd yn awyddus iddynt ddysgu am y rhwystrau sy’n atal rhai pobl rhag defnyddio’r rhyngrwyd a deall sut gallent helpu pobl i fynd ar-lein.

Sut
Bu’r plant yn cymryd rhan mewn hyfforddiant Arwyr Digidol wedi’i gyflwyno gan CDC. Gofynnwyd iddynt faint o amser yr oeddent yn ei dreulio ar-lein, a chymharwyd hyn â phlant a oedd yn tyfu i fyny 10 neu 20 mlynedd yn ôl. Wedyn, fe wnaethant allu meddwl am bobl nad ydynt ar-lein heddiw, pam , a beth yw’r effaith.

Cafodd y plant gyfle i gynllunio sesiwn y gallent ei chynnal ar gyfer pobl leol nad ydynt ar-lein.

Effaith
Mwynhaodd y plant yr hyfforddiant yn fawr, ac mae’r ysgol bellach yn gweithio gyda nifer o sefydliadau yn Wrecsam a Sir y Fflint sy’n awyddus i’r plant gefnogi datblygiad sgiliau digidol yn y gymuned.