Neidiwch i’r prif gynnwys

Rhaglen gweminar cynhwysiant digidol

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Isod mae manylion y sesiynau ar-lein sydd ar y gweill gennym, ynghyd â’r dolenni i gofrestru’ch lle.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@wales.coop

Awst

Hel Straeon Digidol4 Awst 2021 | 2pm 

Mae’r cysyniad o Straeon Digidol wedi bod yn boblogaidd ers sawl blwyddyn ond bellach gallwch greu stori broffesiynol yn hawdd ac yn gyfleus o’ch ffôn neu dabled.  Mae’r cwrs yn dangos sut i gynhyrchu fideos byr safonol ar eich dyfeisiau: yn amrywio o greu taith ar hyd llwybrau’r cof i greu cyfarwyddiadau defnyddiol.  

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Egluro pam fod straeon digidol yn ddefnyddiol ac yn rhoi ambell ystyriaeth allweddol sut i ddechrau arni.
 • Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple.
 • Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio’r ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.

Cofrestwrch yma

Hygyrchedd Digidol – 11 Awst 2021 | 2pm 

Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern. 
 • Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol. 
 • Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu. 

Cofrestwrch yma

Ymgysylltu a’r Gymuned gyda Cyfryngau Cymdeithasol – 18 Awst 2021 | 2pm 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn adnodd grymus i gadw unigolion mewn cysylltiad ac i sefydliadau a mudiadau ymgysylltu a chyfathrebu gyda’u cynulleidfa. 

Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Trafod manteision y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu cymunedol. 
 • Adolygu platfformau’r gwahanol gyfryngau cymdeithasol a’u cryfderau ar gyfer cysylltu gyda’r gynulleidfa. 
 • Trafod preifatrwydd a diogelwch ar-lein wrth ddefnyddio platfformau’r cyfryngau cymdeithasol. 

Cofrestwrch yma 

Medi

Sgiliau Rhyngrwyd Hanfodol – 1 Medi 2021 | 2pm 

Bydd y weminar hon byddwn:  

 • Yn rhoi trosolwg o wahanol borwyr gwe poblogaidd, yn cynnwys Google Chrome, Edge a Safari.  
 • Yn trafod sut i archwilio’r Rhyngrwyd yn ddiogel, a beth i’w ystyried cyn lawrlwytho ffeil.  
 • Yn trafod preifatrwydd a swyddogaeth cwcis a hanes porwr. 
 • Yn dangos sut i ddefnyddio offer porwr gwe ar y Rhyngrwyd, fel rhoi nodau tudalen, tabiau a chadw cyfrineiriau.  

Cofrestwrch yma

Helpu Bobol i Fynd Ar-lein8 Medi 2021 | 2pm  

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.  

Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion. 
 • Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein. 
 • Canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor tros alwadau ffôn a galwadau fideo. 
 • Adolygu apiau defnyddiol o ran cyfathrebu a lleoedd i fynd i gael dysgu ymhellach. 

 Cofrestwrch yma

Cymorth Iaith ar y We – 15 Medi 2021 | 2pm 

Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Darganfod ffyrdd o ddysgu Cymraeg ar-lein.  
 • Edrych ar syt y gallwn ddefnyddio’r we er mwyn cryfhau ein sgiliau iaith Gymraeg.  
 • Gweld pa offerynnau sydd ar gael ar lein er mwyn gwella ein Cymraeg ysgrifennedig a llafar. 

Cofrestwrch yma 

Iechyd a Lles Digidol – 22 Medi 2021 | 2pm 

Bydd y weminar hon yn edrych ar apiau ac offer digidol amrywiol i helpu cynnal iechyd a lles. Mae’r sesiwn wedi’i seilio ar 5 ffordd y GIG tuag at les, sef:  

 • Cysylltu – mae cynnal perthnasoedd da trwy gyfathrebu yn bwysig 
 • Bod yn Egnïol – mae bod yn gorfforol egnïol yn gwella lles iechyd meddwl  
 • Dal Ati i Ddysgu – dysgu sgiliau newydd trwy ddysgu ar-lein am ddim  
 • Rhoi – rhoi i bobl eraill trwy weithredoedd o garedigrwydd  
 • Cymryd Sylw – trwy dalu sylw a chanolbwyntio ar y presennol 

Cofrestwrch yma 

Y Gymraeg ar y We – 29 Medi 2021 | 2pm 

 Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Trafod pwysigrwydd defnyddio’r we yn y Gymraeg.  
 • Datgan rhwystrau siaradwyr Cymraeg ar y we a syt i’w datrys.  
 • Rhoi llwyth o adnoddau Cymraeg sydd ar gael yn barod ar y we, fel safleoedd newyddion, iechyd ac adnoliant. 

Cofrestwrch yma