Neidiwch i’r prif gynnwys

Cyhoeddiadau ac ymchwil

Cynhwysiant Digidol Enghreifftiau yng Nghymru

UK Consumer Digital Index - Lloyds Bank (2021)

O Gynhwysiant i Gydnerthedd: Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol

Llywodraeth Cymru: Sgiliau rhyngrwyd a gwasanaethau sector cyhoeddus ar-lein (Arolwg Cenedlaethol Cymru) (2019/20)

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru: Gadael Neb ar Ol (2020)

Prifysgol Abertawe a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru COVID19 Shielded Distribution Addrodiad (2020)

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Prifysgol Bangor: Iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol (2020)

Good Things Foundation: Cynllunio ymyriadau sgiliau digidol ar gyfer pobl hŷn (2019)

Good Things Foundation: Effaith Economaidd Cynhwysiant Digidol yn y DU (2018)

Canllawiau Cynhwysiant Digidol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru (2019)

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Gwirfoddoli Cymru: Cod Ymarfer

Canolfan Cydweithredol Cymru a Carnegie UK Trust: Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru

Llywodraeth Cymru: Gwella bywydau pobl trwy dechnolegau digidol (2018)

Llywodraeth Cymru: Ystadegau - Arolwg Cenedlaethol i Gymru (2017/18)