Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynnal gwirfoddolwyr digidol yn eich sefydliad

Ers 2015 rydym wedi recriwtio mwy na 3000 o wirfoddolwyr digidol, tra bod mwy yn ymuno o hyd.

Nawr, rydym yn bwriadu lleoli’r gwirfoddolwyr hyn gyda sefydliadau ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru.

Ydych chi eisiau cymorth Gwirfoddolwyr Digidol i helpu mwy o bobl i fynd ar-lein?

Pam defnyddio gwirfoddolwyr digidol?

Mae gwirfoddolwyr digidol yn ysbrydoli eraill ac yn eu helpu nhw i fynd ar-lein. Maen nhw’n dangos iddynt sut i wneud tasgau syml fel anfon negeseuon e-bost, defnyddio peiriant chwilio neu bori’r rhyngrwyd.

Nid oes angen i chi boeni am recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr digidol – byddwn ni’n gwneud hynny! Yna. Byddwn yn paru’r gwirfoddolwr digidol gyda sefydliad cymunedol lleol sydd angen cymorth.

Oes angen cymorth ar eich sefydliad chi?

Ystyriwch y bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw a’u cefnogi. A fyddai cymorth gwirfoddolwr digidol o fantais iddyn nhw?

Gwyliwch ein fideo byr am wirfoddoli digidol.

Cysylltwch â ni

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd gwirfoddolwyr digidol i helpu’ch mudiad? Llenwch ein ffurflen yn unig a byddwn ni mewn cysylltiad.