Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynnal gwirfoddolwyr digidol yn eich sefydliad

Gall Cymunedau Digidol Cymru helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat i ddatblygu a chefnogi gwirfoddolwyr digidol. Rydym yn edrych i roi’r gwirfoddolwyr hynny gyda sefydliadau ledled Cymru, ar draws y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat. A allwch chi gyflogi Gwirfoddolwyr Digidol a helpu mwy o bobl i fynd ar-lein?

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Pam defnyddio gwirfoddolwyr digidol?

Mae gwirfoddolwyr digidol yn ysbrydoli eraill ac yn eu helpu nhw i fynd ar-lein. Maen nhw’n dangos iddynt sut i wneud tasgau syml fel anfon negeseuon e-bost, defnyddio peiriant chwilio neu bori’r rhyngrwyd.

Nid oes angen i chi boeni am recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr digidol – byddwn ni’n gwneud hynny! Yna. Byddwn yn paru’r gwirfoddolwr digidol gyda sefydliad cymunedol lleol sydd angen cymorth.

Oes angen cymorth ar eich sefydliad chi?

Ystyriwch y bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw a’u cefnogi. A fyddai cymorth gwirfoddolwr digidol o fantais iddyn nhw?

Gwyliwch ein fideo byr am wirfoddoli digidol…

Cysylltwch â ni

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd gwirfoddolwyr digidol i helpu’ch mudiad? Llenwch ein ffurflen yn unig a byddwn ni mewn cysylltiad.