Neidiwch i’r prif gynnwys

Cystadleuaeth Arwyr Digidol 2018/19

Amlygu llwyddiant Arwyr Digidol ein cenedl

Y flwyddyn academaidd hon (2018/19) gwnaethom lansio ein cystadleuaeth Arwyr Digidol genedlaethol gyntaf erioed. Mae’r gystadleuaeth hon yn hyrwyddo’r gwaith gwirfoddol digidol ardderchog sy’n cael ei gyflawni gan blant 7-11 oed ledled Cymru.

Ers i’r prosiect Cymunedau Digidol Cymru ddechrau yn 2015, rydym wedi helpu i hyfforddi dros 2,500 o Arwyr Digidol i gefnogi eraill yn y gymuned i fynd ar-lein a defnyddio technoleg ddigidol. Rydym yn gwybod pa mor galed y mae ein Harwyr Digidol wedi bod yn gweithio, ac mae’r effaith maen nhw wedi ei chael yn eu cymunedau wedi creu cymaint o argraff arnom fel ein bod wedi penderfynu lansio’r gystadleuaeth hon i arddangos eu gwaith.

Gwahoddom ysgolion sydd wedi cael hyfforddiant drwy gyfrwng ein prosiect Cymunedau Digidol Cymru, i gynhyrchu fideo dwy funud sy’n dangos sut maen nhw wedi rhoi eu sgiliau gwirfoddoli digidol ar waith. Yn y fideo hwn, gofynnom i’n Harwyr Digidol ddweud wrthym:

 • Pwy maen nhw wedi eu helpu yn eu cymunedau?
 • Sut mae hyn wedi newid eu bywydau mewn ffordd gadarnhaol?
 • Pa mor fuddiol oedd y profiad?
 • Sut maen nhw wedi gweithio gyda’i gilydd i gyflawni eu bwriad?

Rownd derfynol

 1. Ysgol Gynradd Gatholig St Julian, Casnewydd
 2. Ysgol Gynradd Eveswell, Casnewydd
 3. Ysgol Gynradd Georgetown, Blaenau Gwent
 4. Ysgol Cwmnedd, Castell-nedd
 5. Ysgol Santes Fair, Ynys Môn
 6. Ysgol Pencae, Caerdydd
 7. Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, Rhondda Cynon Taf

Yr ysgol sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau’r cyhoedd erbyn y dyddiad cau (Dydd Sul 10 Mawrth), fydd yr ysgol gyntaf i gael ei choroni yn ‘Arch-arwr Digidol 2019’.

Diolch i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio: Dydd Sul 10 Mawrth

Ysgol Gynradd Gatholig St Julian, Casnewydd

Ysgol Gynradd Eveswell, Casnewydd

Ysgol Gynradd Georgetown, Blaenau Gwent

Ysgol Cwmnedd, Castell-nedd

Ysgol Santes Fair, Ynys Môn

Ysgol Pencae, Caerdydd

Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, Rhondda Cynon Taf

Y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio: Dydd Sul 10 Mawrth