Neidiwch i’r prif gynnwys

Cysylltedd digidol mewn cartrefi gofal

Gwyddom y gallai cysylltedd digidol mewn cartrefi gofal gael ei wella, felly rydym wedi rhestru dolenni i wybodaeth a allai eich helpu.  Mae’r dolenni’n rhai allanol, felly nid ni sy’n gyfrifol am y cynnwys.  Hefyd, mae rhywfaint o’r wybodaeth wedi’i chynhyrchu’r tu allan i Gymru, felly ni fydd popeth yn berthnasol.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Safon Digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cartrefi Gofal

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dogfen ar y safon ddisgwyliedig lefel-uchel ar gyfer cysylltedd rhwydwaith.  Dyma ddogfen dechnegol sy’n gosod y sylfaen ar gyfer cysylltedd disgwyliedig yn eich cartref.  Gallai eich cartref ddefnyddio’r ddogfen hon fel canllaw wrth gloriannu gwelliannau i gysylltedd gyda chyflenwyr.

Safon Digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cartrefi Gofal

Cytundebau cysylltiadau â’r rhyngrwyd i gartrefi gofal

Mae NHS-X (adran ddigidol NHS England) wedi creu tudalen we i gynorthwyo â chysylltedd gwell i gartrefi gofal. Rydym wedi holi rhai o’r cyflenwyr i weld a yw’r rhain ar gael yng Nghymru a deallwn fod y rhan fwyaf ohonynt ar gael.

Bargeinion cysylltiad rhyngrwyd

Dewis cysylltiad rhyngrwyd

Grantiau posibl sydd ar gael

Mae grantiau ar gael i gefnogi cost gosod cysylltiadau band eang newydd sy’n gallu gigabit.

 

Cymorth/Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Band Eang i Fusnesau Preifat (Cysylltiad Newydd Yn Unig)

Cymorth Llywodraeth y DU i Gartrefi a Busnesau Preifat Gwledig