Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru – Grŵp Llywio

Beth mae'r Grŵp Llywio yn ei wneud?

Mae’r Grŵp Llywio’n arwain y Gynghrair yn ei gwaith ar 5 maes blaenoriaeth yr agenda ‘O Gynhwysiant i Wydnwch 2il Argraffiad‘ ar gyfer cynhwysiant digidol, sef:

Blaenoriaeth 1 – Gwreiddio cynhwysiant digidol ar draws pob sector Blaenoriaeth 2 – Prif ffrydio cynhwysiant digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol Blaenoriaeth 3 – Mynd i’r afael â thlodi data fel mater allweddol Blaenoriaeth 4 – Blaenoriaethu sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith a bywyd yn yr economi Blaenoriaeth 5 – Rhoi safon byw digidol gofynnol newydd ar waith

 

 

Aelodau'r Grŵp Llywio

Yr Athro Hamish Laing Cadeirydd, Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Hamish Laing

Cadeirydd, Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru / Athro, Prifysgol Abertawe

@Hamish_Laing
Llun o Cath Fallon

Cath Fallon

Is-Gadeirydd, Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru / Pennaeth Menter ac Animeiddio, Cymunedol Cyngor Sir Fynwy

@cathfallon1
Llun o Ashley bale

Ashley Bale

Digital Innovations Manager, Innovate Trust

@AshleyBaleUK
Llun o Paula Burnell

Paula Burnell

Rheolwr Cwsmeriaid Agored i Niwed, Dŵr Cymru

Paula Burnell_Linkedin
Llun o Simon Cromwell photo

Simon Cromwell

IT Strategy and Communication Lead, DVLA

@SimonCromwellUK
Llun o Dave Floyd

Dave Floyd

Cyfarwyddwr, Perago

@PeragoWales
Llun o Jocelle Lovell Cymunedau Digidol Cymru

Jocelle Lovell

Cyfarwyddwr Cymunedau a Chynhwysiant, Cymunedau Digidol Cymru

@JocelleLovell
Llun o Colan Mehaffey

Colan Mehaffey

Pennaeth Data ac Arloesedd Digidol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Colan Mehaffey_Linkedin
Llun o Simon Renault

Simon Renault

Cyfarwyddwr Busnes, Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

@simonrenault
Llun o Nick Speed

Nick Speed

Cyfarwyddwr Cymru & DO Lloegr, BT Group

Nick Speed_LinkedIn
emma stone photo

Emma Stone

Director of Evidence and Engagement, Good Things Foundation

@GoodThingsFdn
j stone photo

Judith Stone

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwirfoddoli a Gweithrediadau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

@JStone_WCVA
anthony tracey photo

Anthony Tracey

Cyfarwyddwr Digidol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Anthony Tracey_LinkedIn
Llun Elin Williams

Elin Williams

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu, Anabledd Cymru

@DisabilityWales

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom ar diaw@wales.coop.