Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru – Grŵp Llywio

Beth mae'r Grŵp Llywio yn ei wneud?

Mae’r Grŵp Llywio’n arwain y Gynghrair yn ei gwaith ar 5 maes blaenoriaeth yr agenda ‘O Gynhwysiant i Gydnerthedd’ ar gyfer cynhwysiant digidol, sef:

  1. Blaenoriaeth 1 Ymgorffori cynhwysiant digidol ar draws pob sector
  2. Blaenoriaeth 2 Prif ffrydio cynhwysiant digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
  3. Blaenoriaeth 3 Mynd i’r afael â thlodi data fel mater allweddol
  4. Blaenoriaeth 4 Blaenoriaethu sgiliau digidol yn yr economi ôl Covid
  5. Blaenoriaeth 5 Gosod isafbwynt safon byw digidol newydd a mabwysiadu dulliau cyd-gynhyrchu

Cliciwch ar y blaenoriaethau am fwy o wybodaeth.

 

 

Aelodau'r Grŵp Llywio

Hamish Laing

Cadeirydd, Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru / Athro, Prifysgol Abertawe

@Hamish_Laing

Ashley Bale

Digital Innovations Manager, Innovate Trust

@AshleyBaleUK

Paula Burnell

Rheolwr Cwsmeriaid Agored i Niwed, Dŵr Cymru

Paula Burnell_Linkedin

Simon Cromwell

IT Strategy and Communication Lead, DVLA

@SimonCromwellUK

Cath Fallon

Pennaeth Menter ac Animeiddio, Cymunedol Cyngor Sir Fynwy

@cathfallon1

Dave Floyd

Cyfarwyddwr, Perago

@PeragoWales

George Jones

Arweinydd Gwasanaethau Cymunedol a Chynhwysiant, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

@talkolderpeople

Jocelle Lovell

Cyfarwyddwr Cymunedau a Chynhwysiant, Cymunedau Digidol Cymru

@JocelleLovell

Colan Mehaffey

Pennaeth Data ac Arloesedd Digidol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Colan Mehaffey_Linkedin

Simon Renault

Cyfarwyddwr Busnes, Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

@simonrenault

Sara Sellek

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu a Marchnata, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

@WCVACymru

Nick Speed

Cyfarwyddwr Cymru & DO Lloegr, BT Group

Nick Speed_LinkedIn

Emma Stone

Director of Design, Research & Communications, Good Things Foundation

@GoodThingsFdn

Elin Williams

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu, Anabledd Cymru

@DisabilityWales

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom ar diaw@wales.coop.