Neidiwch i’r prif gynnwys

Dod yn wirfoddolwr digidol

Allech chi helpu rhywun i fynd ar-lein? Mae angen gwirfoddolwyr digidol arnom ni nawr!

Mae angen pobl fel chi arnom ni! Os gallwch chi ddefnyddio’r e-bost neu’r rhyngrwyd, gallech chi ddechrau rôl gyffrous newydd fel Gwirfoddolwr Digidol yn gweithio gyda phobl sy’n brin o sgiliau TG.

Mae’n anodd credu nad yw 11% o oedolion yng Nghymru ar-lein. Mae pobl yn cael eu dal yn ôl oherwydd nad oes unrhyw un wedi dangos iddynt sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd.

A dyna ble byddwch chi’n dod i’r adwy!

Nid oes angen bod yn athrylith TG. Bydd gwybodaeth sylfaenol a hyfforddiant a chymorth gan Gymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn ddigon.

Gyda’ch cymorth chi, gallwn ni newid bywydau pobl.

Quotation mark

Rwy’n hoffi cyfarfod â phobl newydd a gweld y pleser ar eu hwynebau pan fyddan nhw’n dysgu i ddefnyddio eu llechi neu ffonau.

Charles, Gwirfoddolwr Digidol o Bont-y-pŵl, Torfaen

Quotation mark

Cofrestrais gyda rhaglen Gwirfoddoli Cymunedau Digidol Cymru oherwydd roeddwn i eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r bobl fwyaf bregus yn fy nghymuned leol.

Carole, Gwirfoddolwr Digidol o Landrillo-yn-rhos, Conwy

Quotation mark

Mae gwirfoddoli yn ymwneud â grymuso!

Roland, Gwirfoddolwr Digidol o Gwmtyleri, Blaenau Gwent

Sut byddwch chi’n elwa?

Fel Gwirfoddolwr Digidol, byddwch yn newid bywydau pobl – yn helpu iddynt gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, siopa, anfon negeseuon e-bost, ceisio gwaith a chael cymorth budd-daliadau. Ond byddwch chi’n elwa hefyd. Byddwch yn:

  • Rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned
  • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol i’ch helpu chi i ddod o hyd i waith neu i gael eich derbyn i’r brifysgol
  • Cael hyfforddiant rhad ac am ddim

Byddwn ni’n eich helpu ac yn eich paru â sefydliad cymunedol, lle bydd eich cymorth yn cael ei werthfawrogi.

Gallwch wirfoddoli mewn ffordd hyblyg a rhoi cymaint o’ch amser ag y dymunwch.

Gwyliwch ein fideo byr am wirfoddoli digidol.

Dod yn wirfoddolwr digidol

Dyma Andy, gwirfoddolwr digidol yn y Porth

Dyma’r gwirfoddolwyr digidol sy’n helpu pobl yn Llangefni

Cysylltwch â ni

I gymryd y camau cyntaf tuag at newid bywydau pobl yn eich cymuned, cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ymholi am wirfoddoli, ac fe gysylltwn ni â chi.