Neidiwch i’r prif gynnwys

Hyfforddiant Sgiliau Digidol Hanfodol

Yng Nghymunedau Digidol Cymru rydym am sicrhau bod gan bob dinesydd yng Nghymru y sgiliau a'r hyder i gael mynediad i'r rhyngrwyd ac i ymgysylltu â Thechnoleg. Rydym wedi datblygu cwrs cynhwysfawr 6 wythnos, sy'n canolbwyntio ar y Fframwaith Sgiliau Digidol Hanfodol. Os na allwch ddod i'n cwrs chwe wythnos byw, cewch gyfle i gymryd rhan yn y cwrs 6 wythnos drwy fynd ar-lein. Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i sicrhau bod gan bobl y sgiliau angenrheidiol i gymryd rhan yn y byd digidol. Bydd pob rhan o’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar faes gwahanol.

  • Wythnos 1: Cyflwyniad  

Yn ystod y sesiwn awr gyntaf hon byddwn yn dod i adnabod ein gilydd, ac yn edrych ar y cynnwys am y chwe wythnos nesaf. Dyma ddechrau eich taith ddigidol, ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chi! Byddwn yn mynd i’r afael â’r hanfodion, yn tawelu unrhyw bryderon ac yn eich helpu i deimlo’n barod ar gyfer yr wythnosau canlynol.  

  • Wythnos 2: Cyfathrebu  

Ar gyfer y cyntaf o’ch sesiynau Sgiliau Digidol Hanfodol, byddwn yn ymdrin â pha sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a syniadau ar gyfer Cyfathrebu, cydweithredu a rhannu ar-lein. Mae cyfathrebu’n bwysig ar gyfer byw o ddydd i ddydd ac mae’r Rhyngrwyd yn darparu llawer o opsiynau inni wneud cyfathrebu’n fwy hygyrch a symlach i bawb. Fel rhan o hyn, byddwn yn ymdrin ag elfennau o anfon e byst, rhannu gwybodaeth a chydweithio ag eraill ar-lein, yn ogystal â rhoi sylw i gyfathrebu trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau ar-lein eraill.  

  • Wythnos 3: Ymdrin â gwybodaeth a chynnwys  

Yn ein hail sesiwn, byddwn yn archwilio sut i Chwilio am wybodaeth a chynnwys digidol yn ddiogel ar-lein, sut i’w rheoli a’i storio. Byddwn yn archwilio sut i lawrlwytho gwybodaeth i’ch dyfais, sut i roi nod tudalen ar wefannau ac i chwilio ar-lein am wybodaeth ddibynadwy gan ddefnyddio peiriannau chwilio.  

  • Wythnos 4: Trosglwyddo arian ar-lein  

Mae llawer ohonom yn elwa o fedru prynu cynhyrchion ar-lein, gyda llawer o fargeinion a rhwyddineb o ran mynediad yn brif ysgogwyr inni brynu dros y Rhyngrwyd. Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio sut i Gofrestru a gwneud cais am wasanaethau, prynu a gwerthu nwyddau a gwasanaethau, a gweinyddu a rheoli trafodion ar-lein. Er na fydd modd i ni ddangos i chi apiau ariannol penodol, gallwn edrych ar sut i reoli trafodion ariannol ar-lein, sy’n cynnwys ffyrdd o brynu a gwerthu eitemau ar-lein a defnyddio apiau i wneud hyn.  

  • Wythnos 5: Datrys Problemau  

Mae offer digidol yn gwneud dod o hyd i atebion i broblemau yn symlach ac yn fwy hygyrch. Fodd bynnag, mae’r Rhyngrwyd yn llawn gwybodaeth ac weithiau gall fod yn llethol neu’n anodd dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano. Yn y sesiwn hon, byddwn yn dangos i chi sut i ddatrys problemau ar-lein yn llwyddiannus, a sut i gyflawni hyn gyda llygad feirniadol, wrth i ni archwilio sut i ddod o hyd i atebion i broblemau gan ddefnyddio offer digidol a gwasanaethau ar-lein.  

  • Wythnos 6: Bod yn Ddiogel ac yn Gyfreithlon Ar-lein  

Bydd ein hwythnos olaf yn ymdrin â Sut i gadw’n ddiogel, yn gyfreithlon ac yn hyderus ar-lein. Byddwn yn defnyddio enghreifftiau o’n dysgu blaenorol i archwilio agweddau ar ddiogelwch fel diogelwch e-byst a ffyrdd diogel o siopa ar-lein.  

I gael mynediad i’r hyfforddiant ar-lein, llenwch y ffurflen isod:

Cysylltwch â ni i weld sut gallwn ni helpu training dcwtraining@cwmpas.coop