Neidiwch i’r prif gynnwys

Cysylltedd Digidol mewn Cartrefi Gofal

Gwyddom y gallai cysylltedd digidol mewn cartrefi gofal gael ei wella, felly rydym wedi rhestru dolenni i wybodaeth a allai eich helpu.  Mae’r dolenni’n rhai allanol, felly nid ni sy’n gyfrifol am y cynnwys.  Hefyd, mae rhywfaint o’r wybodaeth wedi’i chynhyrchu’r tu allan i Gymru, felly ni fydd popeth yn berthnasol.

Safon Digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cartrefi Gofal

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dogfen ar y safon ddisgwyliedig lefel-uchel ar gyfer cysylltedd rhwydwaith.  Dyma ddogfen dechnegol sy’n gosod y sylfaen ar gyfer cysylltedd disgwyliedig yn eich cartref.  Gallai eich cartref ddefnyddio’r ddogfen hon fel canllaw wrth gloriannu gwelliannau i gysylltedd gyda chyflenwyr.

Safon Digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cartrefi Gofal [agor mewn ffenestr newydd]

Cytundebau Cysylltiadau â’r Rhyngrwyd i Gartrefi Gofal

Tudalen we NHS X

Mae NHS X (adran ddigidol NHS England) wedi creu tudalen we i gynorthwyo â chysylltedd gwell i gartrefi gofal. Rydym wedi holi rhai o’r cyflenwyr i weld a yw’r rhain ar gael yng Nghymru a deallwn fod y rhan fwyaf ohonynt ar gael.

Darllenwch fwy yma [saesneg yn unig ac yn agor mewn ffenestr newydd]

Hefyd, mae NHS X wedi llunio canllaw i ddewis y cysylltiad â’r rhyngrwyd ar gyfer eich cartref.

Darllenwch fwy yma [saesneg yn unig ac yn agor mewn ffenestr newydd]

Grantiau Posibl sydd Ar Gael

Cymorth/Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Band Eang i Fusnesau Preifat (Cysylltiad Newydd Yn Unig)

Darllenwch fwy yma [agor mewn ffenestr newydd]

Cymorth Llywodraeth y DU i Gartrefi a Busnesau Preifat Gwledig

Gall safleoedd gwledig â chyflymder band-eang sy’n llai na 100Mbps ddefnyddio talebau i gynorthwyo â chost gosod cysylltiadau newydd all drosglwyddo data ar gyfradd gigabeit.

Darllenwch fwy yma [agor mewn ffenestr newydd]