Neidiwch i’r prif gynnwys

Cartrefi Dinas Casnewydd

logo

 

Mae Cartrefi Dinas Casnewydd yn gymdeithas ddigidol trwy ddewis; fodd bynnag, rydym yn cydnabod, er mwyn i gwsmeriaid allu gwneud y dewis hwnnw, yn gyntaf mae angen i ni sicrhau bod ganddynt y sgiliau a’r offer i wneud hynny. Ein nod yw cefnogi cydweithwyr i ddarparu gwasanaethau sy’n perfformio’n dda ac yn effeithlon, gan wella gallu digidol ein cwsmeriaid a’n cymunedau.

Ymwelwch â’n gwefan yma [agor mewn tab newydd]