Neidiwch i’r prif gynnwys

Cysylltu â ni

Fe hoffem glywed gennych chi!

Mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith.

Ffôn: 0300 111 5050

Twitter: @DC_Wales

Cyfeiriad: Y Borth, 13 Beddau Way, Caerffili, CF83 2AX

Gofynnwch am gefnogaeth

I ofyn am gefnogaeth gennym, cwbwlhewch y ffurflen ymholi isod.