Neidiwch i’r prif gynnwys

Cysylltu â ni

Fe hoffem glywed gennych chi!

Mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith.

Ffôn: 0300 111 5050

X: @DC_Wales

Cyfeiriad: Sbarc, Stryd Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn rhaglen cynhwysiant digidol gan Lywodraeth Cymru a ddarperir gan Cwmpas.

Mae’r rhaglen yn darparu cefnogaeth i sefydliadau sydd o fewn cwmpas ein meysydd thematig i helpu i sefydlu cynhwysiant digidol ac i gynyddu sgiliau digidol a hyder y bobl maen nhw’n eu cefnogi. Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen a’r hyn rydyn ni’n ei wneud i’w gweld ar ein gwefan – Cefndir Cymunedau Digidol Cymru (gov.wales)

Yr hyn na allwn ei gefnogi

  • Unigolion neu deuluoedd sydd angen offer neu ddata, er ein bod ni’n cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gydag unigolion.
  • Dylid anfon unrhyw ymholiadau teuluol gan gynnwys diffyg dyfeisiau digidol ar gyfer plant oed ysgol at yr awdurdod lleol.
  • Unigolion sydd angen hyfforddiant neu help i fynd ar-lein, fodd bynnag rydym yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gydag unigolion.
  • Ceisiadau am gyllid, er efallai y byddwn yn gallu cyfeirio pobl at ffynonellau cyllid priodol.

Cysylltwch

I ofyn cwestiwn cyffredinol, i ofyn am gymorth, neu i drafod gwirfoddoli, llenwch y ffurflen isod. Nod ein tîm yw ymateb ichi o fewn 5 diwrnod gwaith.