Neidiwch i’r prif gynnwys

Hyfforddiant cynhwysiant digidol ar gyfer sefydliadau

Mewnosod cynhwysiant digidol ar gyfer sefydliadau

Cyfleoedd gwirfoddoli ym maes cynhwysiant digidol

Nid yw 11% o oedolion yng Nghymru ar-lein

Maen nhw’n colli allan ar gyfleoedd i arbed arian, ffeindio gwaith, dysgu sgiliau a chael mynediad at wasanaethau pwysig. Mae nifer ohonynt eisoes yn ymdopi â materion fel unigedd, tlodi neu ddiweithdra – materion sy’n waeth oherwydd nad ydynt ar-lein.

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u dieithrio’n ddigidol. Rydym ni’n eu helpu nhw i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu gweithio’n effeithiol a chael effaith gadarnhaol.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@DC_Wales

The data you provide when filling in quizzes or questionnaires on social media could be used to steal your identity… https://t.co/lGDQxAGFkw

3 hours

RT @MarcDaviesDCW: Rhannwch plîs https://t.co/Si45XdweAx 5 x pwnc chwarter awr yr un, 22ain Orffennaf. A allwn ni ysbrydoli chi i ddefnydd…

4 hours

RT @MarcDaviesDCW: Please share - https://t.co/Si45XdweAx 5 x Digital topics, 15 minutes on each - 22nd July. Engaging ways to use techn…

4 hours

SESSIONS THIS WEEK: 08.07.20  Webinar: Using Padlet https://t.co/Dip8VREeg5 Gweminar:  Sut i greu stori ddigidol s… https://t.co/66GLwEXMZO

6 hours

RT @ImBlackInTech: Are you a #womenintech looking for some empowerment and motivation? In this interview from @profiletree, they speak wi…

3 days

RT @Kidscape: Your child might be spending a lot more time online at the moment, so it's important to know there are lots of things you can…

3 days

RT @Ofcom: Phone and broadband services have been a lifeline for many throughout the pandemic. We're urging anyone who has found themselves…

3 days

RT @MikeOHaraDCW: Looking forward to this one! @padlet is an excellent tool!

3 days

Social media scams include anything from free supermarket vouchers to app downloads, questionnaires to quizzes, non… https://t.co/K5FHe7wWHh

3 days

Padlet is an excellent tool for gathering resources in one accessible place. In this free one hour webinar we will… https://t.co/H2IQzFsEoL

3 days

I gael mwy o wybodaeth,
cysylltwch...