Neidiwch i’r prif gynnwys
Default Text

Cefnogaeth i gartrefi gofal yng Nghymru

Default Text

Sut gallwn ni helpu yn ystod Covid-19

Default Text

Gweminarau cynhwysiant cymdeithasol

AD69EK dyn iau yn dangos dyn hŷn sut i ddefnyddio cyfrifiadur

Nid yw 10% o oedolion yng Nghymru ar-lein

Maen nhw’n colli allan ar gyfleoedd i arbed arian, ffeindio gwaith, dysgu sgiliau a chael mynediad at wasanaethau pwysig. Mae nifer ohonynt eisoes yn ymdopi â materion fel unigedd, tlodi neu ddiweithdra – materion sy’n waeth oherwydd nad ydynt ar-lein.

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u dieithrio’n ddigidol. Rydym ni’n eu helpu nhw i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu gweithio’n effeithiol a chael effaith gadarnhaol.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@DC_Wales

RT @cdflibraries: The days for the Digital Inclusion team’s BT Skills For Tomorrow course have changed to Tuesdays and Thursdays. @digisupp…

24 hours

We are working with a range of partners in #Pembrokeshire to deliver #DigitalInclusion training to those working in… https://t.co/20CScr41WJ

1 day

RT @cdflibraries: Mae'r dyddiau ar gyfer cwrs BT Skills For Tomorrow y Tîm Cynhwysiant Digidol wedi newid i ddydd Mawrth a dydd Iau. @DC_W…

1 day

Rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid yn #SirBenfro i ddarparu hyfforddiant #CynhwysiantDigidol i'r rhai sy'n… https://t.co/pcOrCHDku2

1 day

RT @goodthingsfdn: Apply now for #DigitalLifeline. This £2.5m fund from @DCMS - delivered by us with support from @AbilityNet and specialis…

1 day

Within this free, one-hour long webinar, we reflect on and share our recommendations for online facilitation to sup… https://t.co/AVuBSwmJdT

1 day

RT @LearnWorkCymru: 📢Mae mwy o angen dysgu gydol oes nag erioed o’r blaen wrth i ni ddechrau adfer o’r pandemig – rhannwch y straeon ar gyf…

1 day

Yn y gweminar hon sydd am ddim ac yn para awr, rydym yn myfyrio ar ein hargymhellion ar gyfer hwyluso ar-lein ac yn… https://t.co/R9BiC7uqen

1 day

RT @Census2021: Census 2021 will be the most accessible census ever. You can fill it in online or request a paper form if you prefer. We’ll…

2 days

RT @Census2021: Look out for your census letter in early March. This will contain an access code that you need to fill in your census #Cens…

2 days