Neidiwch i’r prif gynnwys

Rhaglen gweminar cynhwysiant digidol

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Isod mae manylion y sesiynau ar-lein sydd ar y gweill gennym, ynghyd â’r dolenni i gofrestru’ch lle.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@cwmpas.coop


Gorffennaf

Iechyd a Lles Digidol  – 6 Gorffennaf | 11:30 – 12:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Bydd y sesiwn hwn yn edrych ar yr apiau a’r offer digidol amrywiol i helpu cynnal iechyd a lles. Mae’r sesiwn yn seiliedig ar 5 ffordd at lesiant y GIG, yr ydym yn eu defnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer y pynciau i ymdrin â nhw.

Rydym yn darparu trosolwg o opsiynau ar gyfer:

 • Cadw’n gysylltiedig a syniadau ar gyfer gweithgareddau grŵp ar-lein.
 • Bod yn egnïol a chael eich diddanu.
 • Apiau sy’n ein hysgogi i fod yn egnïol ac ystyried ein hiechyd corfforol a’n deiet.
 • Apiau sy’n canolbwyntio ar ein hiechyd meddwl a’n lles.
 • Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ar-lein.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru – Iechyd a Lles Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Iechyd a Lles Digidol  – 6 Gorffennaf | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Bydd y sesiwn hwn yn edrych ar yr apiau a’r offer digidol amrywiol i helpu cynnal iechyd a lles. Mae’r sesiwn yn seiliedig ar 5 ffordd at lesiant y GIG, yr ydym yn eu defnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer y pynciau i ymdrin â nhw.

Rydym yn darparu trosolwg o opsiynau ar gyfer:

 • Cadw’n gysylltiedig a syniadau ar gyfer gweithgareddau grŵp ar-lein.
 • Bod yn egnïol a chael eich diddanu.
 • Apiau sy’n ein hysgogi i fod yn egnïol ac ystyried ein hiechyd corfforol a’n deiet.
 • Apiau sy’n canolbwyntio ar ein hiechyd meddwl a’n lles.
 • Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ar-lein.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Iechyd a Lles Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Cefnogi Teuluoedd yn Ddigidol – 13 Gorffennaf | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Mae’r cwrs yn edrych ar sut y gall digidol ffitio i rôl gweithiwr cymorth teulu trwy ddefnyddio technoleg i gefnogi a chyfoethogi bywyd teuluol

Byddwn yn trafod:

 • Cymorth ar ble i droi am gymorth a chefnogaeth ychwanegol.
 • Pwysigrwydd deall data Rhyngrwyd.
 • Sut gall y teulu cyfan ddefnyddio’r rhyngrwyd i ddysgu sgiliau newydd.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Cefnogi Teuluoedd yn Ddigidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Cost Byw – Tlodi Digidol ac Arian Ar-lein – 27 Gorffennaf | 11:30 – 13:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Mae’r sesiwn hon yn trafod helpu pobl i reoli eu harian ar-lein, gan gynnwys rhai o’r prif rwystrau sy’n wynebu pobl wrth gael mynediad at wasanaethau ar-lein a’u defnyddio. Yn ystod y 18 mis diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer y bobl ar-lein, oherwydd gweithio gartref, defnyddio gwasanaethau cyhoeddus hanfodol a chadw mewn cysylltiad â’n teuluoedd a chymunedau – ond dyw hynny ddim wedi bod yn hawdd i bawb.

Bydd y sesiwn ar-lein hon yn:

 • Archwilio tlodi data, beth yw hynny a sut i’w oresgyn
 • Helpu i ddeall y cysylltiad rhwng allgau digidol ac allgau ariannol
 • Darparu ffyrdd o helpu pobl i gael mynediad at gymorth a gwasanaethau ar-lein mewn ffordd ddiogel
 • Rhannu rhai adnoddau ac offer digidol y gallwch eu defnyddio gyda’ch cleientiaid er mwyn eu helpu i reoli eu harian

Mae gennym siaradwyr arbenigol o Cymunedau Digidol Cymru i helpu gydag unrhyw gwestiynau am y byd ar-lein, a chydweithwyr Arweinwyr Ariannol o MaPS i helpu i gynnal y drafodaeth a’n  cyfeirio at fwy o gyfleoedd dysgu. Bydd lle i rwydweithio a chysylltu ag eraill ledled Cymru.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Cost Byw yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Cost Byw – Tlodi Digidol ac Arian Ar-lein – 27 Gorffennaf | 14:00 – 15:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Mae’r sesiwn hon yn trafod helpu pobl i reoli eu harian ar-lein, gan gynnwys rhai o’r prif rwystrau sy’n wynebu pobl wrth gael mynediad at wasanaethau ar-lein a’u defnyddio. Yn ystod y 18 mis diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer y bobl ar-lein, oherwydd gweithio gartref, defnyddio gwasanaethau cyhoeddus hanfodol a chadw mewn cysylltiad â’n teuluoedd a chymunedau – ond dyw hynny ddim wedi bod yn hawdd i bawb.

Bydd y sesiwn ar-lein hon yn:

 • Archwilio tlodi data, beth yw hynny a sut i’w oresgyn
 • Helpu i ddeall y cysylltiad rhwng allgau digidol ac allgau ariannol
 • Darparu ffyrdd o helpu pobl i gael mynediad at gymorth a gwasanaethau ar-lein mewn ffordd ddiogel
 • Rhannu rhai adnoddau ac offer digidol y gallwch eu defnyddio gyda’ch cleientiaid er mwyn eu helpu i reoli eu harian

Mae gennym siaradwyr arbenigol o Cymunedau Digidol Cymru i helpu gydag unrhyw gwestiynau am y byd ar-lein, a chydweithwyr Arweinwyr Ariannol o MaPS i helpu i gynnal y drafodaeth a’n  cyfeirio at fwy o gyfleoedd dysgu. Bydd lle i rwydweithio a chysylltu ag eraill ledled Cymru.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Cost Byw yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Awst

Diogelwch ar Gyfryngau Cymdeithasol a Deall Ffiniau Ar-lein – 3 Awst | 10:00 – 11:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Yn aml mae ein presenoldeb ar-lein yn rhywbeth yr ydym yn anghofio ei ystyried.

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â:

 • Ystyriaethau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwefannau poblogaidd.
 • Ôl troed digidol a beth allai hyn ei olygu i chi.
 • Meddwl am yr hyn yr ydych yn ei bostio a’i rannu cyn i chi ei wneud.
 • Cefnogi eich hun neu rywun arall sy’n cael trafferth gyda ffiniau cymdeithasol.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Diogelwch ar Gyfryngau Cymdeithasol a Deall Ffiniau Ar-lein yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Diogelwch ar Gyfryngau Cymdeithasol a Deall Ffiniau Ar-lein – 3 Awst | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Yn aml mae ein presenoldeb ar-lein yn rhywbeth yr ydym yn anghofio ei ystyried.

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â:

 • Ystyriaethau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwefannau poblogaidd.
 • Ôl troed digidol a beth allai hyn ei olygu i chi.
 • Meddwl am yr hyn yr ydych yn ei bostio a’i rannu cyn i chi ei wneud.
 • Cefnogi eich hun neu rywun arall sy’n cael trafferth gyda ffiniau cymdeithasol.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Diogelwch ar Gyfryngau Cymdeithasol a Deall Ffiniau Ar-lein yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Gwirfoddoli digidol yn eich cymuned – 10 Awst | 10:00 – 11:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Mae’r sesiwn hon yn eich herio i ystyried sut y byddwch yn ymgorffori’r agenda cynhwysiant digidol yn eich cymuned neu sefydliad i helpu pobl i fynd ar-lein.

 • Cyflwyno’r agenda cynhwysiant digidol.
 • Cyfle i drafod beth yw bod yn wirfoddolwr Digidol, gan gynnwys sgiliau personol a fydd yn cael eu datblygu fel hyrwyddwr digidol.
 • Cyfle i drafod ffyrdd o gynnwys gwirfoddoli yn eich cymunedau ac i fwrw golwg ar yr adnoddau sydd ar gael i’ch helpu gyda hyn.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Gwirfoddoli digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Gwirfoddoli digidol yn eich cymuned – 10 Awst | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Mae’r sesiwn hon yn eich herio i ystyried sut y byddwch yn ymgorffori’r agenda cynhwysiant digidol yn eich cymuned neu sefydliad i helpu pobl i fynd ar-lein.

 • Cyflwyno’r agenda cynhwysiant digidol.
 • Cyfle i drafod beth yw bod yn wirfoddolwr Digidol, gan gynnwys sgiliau personol a fydd yn cael eu datblygu fel hyrwyddwr digidol.
 • Cyfle i drafod ffyrdd o gynnwys gwirfoddoli yn eich cymunedau ac i fwrw golwg ar yr adnoddau sydd ar gael i’ch helpu gyda hyn.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Gwirfoddoli digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Natur Trwy’r Byd Digidol – 17 Awst | 10:00 – 11:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Dangos adnoddau ac apiau digidol sy’n helpu i wneud y byd o’ch cwmpas yn le fwy diddorol.
 • Ceisio eich ysbrydoli i fynd allan a dysgu am natur drwy ddefnyddio eich ffôn neu dabled symudol.
 • Dangos sut i wneud y mwyaf o natur yn ddigidol os ydych chi’n ffeindio hi’n anodd i fynd allan.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Natur Trwy’r Byd Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Natur Trwy’r Byd Digidol – 17 Awst | 14:00 – 15:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Dangos adnoddau ac apiau digidol sy’n helpu i wneud y byd o’ch cwmpas yn le fwy diddorol.
 • Ceisio eich ysbrydoli i fynd allan a dysgu am natur drwy ddefnyddio eich ffôn neu dabled symudol.
 • Dangos sut i wneud y mwyaf o natur yn ddigidol os ydych chi’n ffeindio hi’n anodd i fynd allan.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Natur Trwy’r Byd Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol – 31 Awst | 10:00 – 11:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Mae’r weminar hon wedi’i hanelu at rai sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a bydd yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch eu defnyddio i gael pobl i ymgysylltu â thechnoleg digidol. Bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli ac yn rhoi syniadau i chi am sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw. Bydd y testunau a fydd yn cael eu trafod yn cynnwys hel atgofion, defnyddio YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, cerddoriaeth, gemau / posau, apiau creadigol, Google Maps/Google Earth i’ch arwain i ble y cawsoch eich geni neu’ch magu, ac ati.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol – 31 Awst | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Mae’r weminar hon wedi’i hanelu at rai sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a bydd yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch eu defnyddio i gael pobl i ymgysylltu â thechnoleg digidol. Bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli ac yn rhoi syniadau i chi am sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw. Bydd y testunau a fydd yn cael eu trafod yn cynnwys hel atgofion, defnyddio YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, cerddoriaeth, gemau / posau, apiau creadigol, Google Maps/Google Earth i’ch arwain i ble y cawsoch eich geni neu’ch magu, ac ati.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Medi

Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia – 7 Medi | 10:00 – 11:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Mae sawl ffordd y gall adnoddau digidol gefnogi pobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau gofal.

Yn y sesiwn hon, byddwn yn:

 • Bwrw golwg ar sut gall Cymunedau Digidol Cymru gefnogi gwasanaethau gofal a allai fenthyg dyfais gennym ni.
 • Trafod opsiynau hygyrchedd ar gyfer dyfeisiau.
 • Bwrw golwg ar wasanaethau rhyngrwyd a all gefnogi iechyd a lles pobl hŷn.

Cofrestwrch ar gyfer y sesiwn Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia – 7 Medi | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Mae sawl ffordd y gall adnoddau digidol gefnogi pobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau gofal.

Yn y sesiwn hon, byddwn yn:

 • Bwrw golwg ar sut gall Cymunedau Digidol Cymru gefnogi gwasanaethau gofal a allai fenthyg dyfais gennym ni.
 • Trafod opsiynau hygyrchedd ar gyfer dyfeisiau.
 • Bwrw golwg ar wasanaethau rhyngrwyd a all gefnogi iechyd a lles pobl hŷn.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia [agorir mewn ffenestr newydd]


Archwilio Hanes Digidol gydag Casgliad y Werin Cymru – 21 Medi | 10:00 – 11:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, mae Cymunedau Digidol Cymru yn eich gwahodd i sesiwn i’ch ysbrydoli a’ch annog i fanteisio mwy ar fod ar-lein, drwy archwilio hanes digidol. Mae’r sesiwn hon wedi’i datblygu mewn partneriaeth gyda Chasgliad y Werin ac Amgueddfa Cymru, ac fe fydd yn cael ei gyd-arwain gan Cymunedau Digidol Cymru a Chasgliad y Werin Cymru.

Oes ganddoch chi ddiddordeb darganfod mwy o wybodaeth am hanes eich miltir sgwar? Neu’n awyddus i ddysgu mwy am enwau hanesyddol Cymru?

Yn y sesiwn hon byddwn yn:

 • Trafod pam ei fod yn bwysig i ddysgu am ein hanes a’i gofnodi.
 • Rhoi cyflwyniad i wefan Casgliad y Werin Cymru
 • Eich cyfeirio at wybodaeth ac offer chwilio ar gyfer adnabod hanes Cymru trwy bodlediadau, cyfryngau cymdeithasol a Google.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Archwilio Hanes Digidol gydag Casgliad y Werin Cymru yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Archwilio Hanes Digidol gydag Casgliad y Werin Cymru – 21 Medi | 14:30 – 16:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, mae Cymunedau Digidol Cymru yn eich gwahodd i sesiwn i’ch ysbrydoli a’ch annog i fanteisio mwy ar fod ar-lein, drwy archwilio hanes digidol. Mae’r sesiwn hon wedi’i datblygu mewn partneriaeth gyda Chasgliad y Werin ac Amgueddfa Cymru, ac fe fydd yn cael ei gyd-arwain gan Cymunedau Digidol Cymru a Chasgliad y Werin Cymru.

Oes ganddoch chi ddiddordeb darganfod mwy o wybodaeth am hanes eich miltir sgwar? Neu’n awyddus i ddysgu mwy am enwau hanesyddol Cymru?

Yn y sesiwn hon byddwn yn:

 • Trafod pam ei fod yn bwysig i ddysgu am ein hanes a’i gofnodi.
 • Rhoi cyflwyniad i wefan Casgliad y Werin Cymru
 • Eich cyfeirio at wybodaeth ac offer chwilio ar gyfer adnabod hanes Cymru trwy bodlediadau, cyfryngau cymdeithasol a Google.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Archwilio Hanes Digidol gydag Casgliad y Werin Cymru yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Dysgu Cymraeg gyda Offer Digidol – 28 Medi | 10:00 – 11:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Fe’i cynlluniwyd i ddarparu adnoddau lefel mynediad i ddysgwyr Cymraeg.

Yn y sesiwn hwn, byddwn ni’n:

 • Trafod hanes y Gymraeg a sut mae wedi goroesi newidiadau diwylliannol.
 • Dangos amrywiaeth o adnoddau i chi sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, p’un ai a ydych chi’n ddechreuwr, yn ddysgwr canolradd neu uwch.
 • Arddangos ffyrdd i ymdrochi eich hun yn y Gymraeg pan fyddwch chi’n defnyddio’r rhyngrwyd.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Dysgu Cymraeg gyda Offer Digidol yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Offer Digidol ar gyfer Cyfieithu – 28 Medi | 14:00 – 15:00

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg.

Weithiau, gall cyfathrebu gyda amryw o fobl fod yn heriol pan nad yw iaith gyffredin yn cael ei siarad. Nid yw’r defnydd o gyfieithydd i gefnogi sgwrs ar gael bob tro. Mae offer cyfieithu digidol yn cynnig dull amgen o sgwrsio ag unigolyn a chynulleidfaoedd ehangach.

Bydd y sesiwn hon yn:

 • Darparu trosolwg o’r offer cyfieithu digidol sydd ar gael ar ddyfeisiau Android, Apple a Microsoft.
 • Trafod nodweddion allweddol yr offer cyfieithu digidol hyn.
 • Egluro sut i ddefnyddio’r offer cyfieithu.

Cofrestwrch ar gyfer yr ail sesiwn Offer Digidol ar gyfer Cyfieithu yma [agorir mewn ffenestr newydd]