Neidiwch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Digidol Sir Benfro

Gwyneth Jones o Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro sy’n egluro sut y gall troi’n ddigidol helpu pobl hyn a bregus i fyw bywydau mor llawn â phosibl.

Default Text

Prosiect ar y cyd yw Cysylltiadau Digidol Sir Benfro rhwng Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Cyngor Sir Benfro, Cymunedau Digidol Cymru a Phartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Ar ôl gweld bod y pandemig yn achosi i bobl hŷn a bregus gael eu hynysu, fe aeth y prosiect ati i gysylltu pobl gyda gweithgareddau a gwasanaethau digidol, a fyddai wedi cael eu cyflawni wyneb yn wyneb yn y goffennol, gan hefyd gefnogi prosiectau iechyd a lles led-led y rhanbarth.

Gellir darllen yr astudiaeth achos yn llawn yma [fe fydd yn agor mewn ffenest newydd]

Quotation mark

Os gallwch chi ddod o hyd i’r hyn sy’n diddori pobl a dangos iddyn nhw sut mae technoleg yn gysylltiedig â hynny, mae troi’n ddigidol yn apelio fwy atynt.

Gwyneth Jones

Quotation mark

Mae wedi bod yn anhygoel gweld pobl yn dod yn gyfarwydd ag adnoddau digidol a chlywed am eu mwynhad. Mae’r pleser y mae wedi’i roi i bobl wedi bod yn wych, yn enwedig os oedd yr unigolyn hwnnw yn unig neu wedi’i ynysu. Gall rhywbeth bach wneud cymaint o wahaniaeth.

Gwyneth Jones