Neidiwch i’r prif gynnwys

Merched y Wawr

Mae Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr, yn egluro sut aeth yr elusen ati i helpu eu haelodau hyn i gysylltu ag eraill yn ystod y pandemig, a sut y maent yn parhau i wneud hynny.

Default Text

Mae Merched y Wawr yn sefydliad cymunedol ar gyfer menywod sy’n hyrwyddo materion menywod ynghyd â diwylliant, addysg a’r celfyddydau i fenywod sy’n siarad Cymraeg ledled Cymru. Cynhelir eu holl weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg, a disgrifia’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Tegwen Morris, Merched y Wawr fel:

“Cyfle i fenywod ddod at ei gilydd i gynnal digwyddiadau diwylliannol ac addysgiadol ac i gymdeithasu.”

Pan ddechreuodd yr achosion COVID-19, dechreuodd yr elusen edrych ar sut y gallent ddefnyddio technoleg ddigidol i gysylltu o bell gyda’u haelodau. Fodd bynnag, roedd llawer o’u haelodau hŷn yn teimlo’u bod yn cael eu gadael ar ôl wedi i lawer o wasanaethau symud ar-lein.

Gellir darllen yr astudiaeth achos yn llawn yma [fe fydd yn agor mewn ffenest newydd]

Quotation mark

Trodd llawer o bobl at dechnoleg am y tro cyntaf, gan hyd yn oed ddefnyddio ffôn cartref i ymuno â Zoom, a phrofodd hynny iddyn nhw unwaith eto nad oedd technoleg yn golygu bod rhaid i chi gael cyfrifiadur, Wi-Fi, iPad neu ffôn modern. Felly, mae’n bosibl, ond mewn camau bach iawn.

Tegwen Morris

Quotation mark

Mae yna dlodi, yn enwedig yng nghefn gwlad Cymru, lle mae rhai pobl yn dal i fod yn methu defnyddio technoleg am nad oes darpariaeth yn eu hardaloedd. Mae angen i lawer o bethau newid yn sylweddol er mwyn i bawb deimlo y gallan nhw fforddio defnyddio technoleg.

Tegwen Morris