Neidiwch i’r prif gynnwys

Stori Sue

Sue yw Llywydd Diathesis Llandaf ar gyfer elusen Undeb y Mamau (MU)

Ar ddechrau’r pandemig, dechreuom gyflwyno dosbarthiadau cylch dros y ffôn, pregethau dros Facebook a gwasanaethau rhith dros zoom ar gyfer ein haelodau.  Sylweddolais nad oedd y rhan fwyaf o’n haelodau yn gallu manteisio ar y gwasanaethau hyn gan nad oeddent yn gallu troi at ddyfeisiau, roeddent yn byw ar eu pen eu hunain neu nid oeddent wedi cael hyfforddiant er mwyn gallu defnyddio’r dechnoleg.

Yna, penderfynais gysylltu â Chymunedau Digidol Cymru am y posibilrwydd o gael cymorth ar gyfer ein haelodau.  Yna, llwyddom i gael 11 iPad a threfnu bod aelodau yn cael hyfforddiant cymdeithion digidol er mwyn cynorthwyo aelodau eraill, yn enwedig ynghylch defnyddio Zoom.

Ein her fwyaf oedd meithrin hyder pobl, ond mae sicrhau help aelodau teuluol wedi bod yn werth y byd.  Teulu yw’r rhai gorau bob amser er mwyn helpu i ddarparu cymorth i feithrin hyder.  Mae’r galwadau gwasanaeth dros Zoom wedi dwyn llawenydd i’n haelodau nad oeddent wedi gweld ei gilydd ers amser hir, gan ganiatáu i bobl glywed straeon ei gilydd, gan gynnig ymdeimlad o gyswllt.  Nid oedd gan un fenyw yr hyder i droi ei chamera ymlaen pan ddechreuodd ddefnyddio Zoom, ond llwyddodd i feithrin yr hyder i wneud hynny ar ôl tair sesiwn yn.

Quotation mark

Teulu yw'r rhai gorau bob amser er mwyn helpu i ddarparu cymorth i feithrin hyder.

Sue