Neidiwch i’r prif gynnwys

Cwrdd â’r tîm

Cyfarfod â'r bobl arloesol ac ymroddedig sy'n darparu DCW

Jocelle Lovell

Cyfarwyddwr Cymunedau a Chynhwysiant

Twitter Jocelle

Cadi Cliff

Rheolwr Rhaglen (De Ddwyrain Cymru)

Twitter Cadi

Dewi Smith

Rheolwr Rhaglen (Gogledd Cymru)

Twitter Dewi

Laura Phillips

Rheolwr Hyfforddi a Datblygu

Twitter Laura

Deian ap Rhisiart

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gogledd Cymru)

Twitter Deian

Ema Williams

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Gogledd Cymru)

Twitter Ema

Ian Smith

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gogledd Cymru)

Linzi Jones

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gogledd Cymru)

Twitter Linzi

Lon Moseley

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gogledd Cymru)

Twitter Lon

Simon Jones

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gogledd Cymru)

Twitter Simon

Mike O'Hara

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Gorllewin Cymru)

Twitter Mike

Michelle Hickin

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gorllewin Cymru)

Twitter Michelle

Ruairi Mclaren

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Gorllewin Cymru)

Russell Workman

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Gorllewin Cymru)

Twitter Russell

Angela Jones

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (De Cymru)

Twitter Angela

Danielle Roberts

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (De Cymru)

Twitter Danielle

Lorraine Jones

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (De Cymru)

Twitter Lorraine

Matthew Bevan

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (De Cymru)

Twitter Matthew

Michelle Walker

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (De Cymru)

Twitter Michelle

Stephanie Davies

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (De Cymru)

Twitter Stephanie

Helen Evans

Swyddog Gweinyddol

Mohammed Basit

Cydlynydd Cynhwysiant Digidol (Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig)

Twitter Basit

Jonathan Brain

Gweinyddwr Dyfais Symudol

Twitter Jonathan

Ryan Barrett

Swyddog Monitro

Twitter Ryan

Sara Woollatt

Swyddog Ymgysylltu a Phartneriaethau

Twitter Sara

Nick Moylan

Swyddog Hyfforddi a Datblygu

Twitter Nick

Ward Coster

Cydlynydd Digwyddiadau a Chyfathrebu