Neidiwch i’r prif gynnwys

Cwrdd â’r tîm

Cyfarfod â'r bobl arloesol ac ymroddedig sy'n darparu DCW

Llun o Jocelle Lovell Cymunedau Digidol Cymru

Jocelle Lovell

Cyfarwyddwr Cymunedau a Chynhwysiant

Twitter Jocelle
Cadi Cliff Cymunedau Digidol Cymru

Cadi Cliff

Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Digidol

Twitter Cadi
Dewi Smith Cymunedau Digidol Cymru

Dewi Smith

Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Digidol

Twitter Dewi
Laura Phillips Cymunedau Digidol Cymru

Laura Phillips

Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Digidol

Twitter Laura

Deian ap Rhisiart Cymunedau Digidol Cymru

Deian ap Rhisiart

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Sefydliadau Iaith Gymraeg)

Twitter Deian
Ian Smith Cymunedau Digidol Cymru

Ian Smith

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Powys)

Linzi Jones Cymunedau Digidol Cymru

Linzi Jones

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Sir y Fflint / Wrecsam)

Twitter Linzi
Lon Moseley Cymunedau Digidol Cymru

Lon Moseley

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Ynys Mon / Sir Ddinbych)

Twitter Lon
Simon Jones Cymunedau Digidol Cymru

Simon Jones

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Conwy / Gwynedd)

Twitter Simon
Michael O'Hara Cymunedau Digidol Cymru

Mike O'Hara

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Sir Benfro / Sir Gaerfyrddin / Ceredigion)

Twitter Mike
Russell Workman Cymunedau Digidol Cymru

Russell Workman

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Castell-nedd Port Talbot / Abertawe)

Twitter Russell
Angela Jones Cymunedau Digidol Cymru

Angela Jones

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Blaenau Gwent / Torfaen)

Twitter Angela
Danielle Roberts Cymunedau Digidol Cymru

Danielle Roberts

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Caerdydd / Bro Morgannwg)

Twitter Danielle
Matthew Bevan Cymunedau Digidol Cymru

Matthew Bevan

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Caerffili / Casnewydd / Sir Fynwy)

Twitter Matthew
Michelle Walker Cymunedau Digidol Cymru

Michelle Walker

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Penybont / Rhondda Cynon Taf)

Twitter Michelle
Stephanie Davies Cymunedau Digidol Cymru

Stephanie Davies

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol (Merthyr Tydfil / Rhondda Cynon Taf)

Twitter Steph

Ema Williams Cymunedau Digidol Cymru

Ema Williams

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol a Sgiliau

Twitter Ema
Ru MacLaren Cymunedau Digidol Cymru

Ruairi McLaren

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol a Sgiliau

Lorraine Jones Cymunedau Digidol Cymru

Lorraine Jones

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol a Sgiliau

Twitter Lorraine
Silhouette placeholder image. Light blue background. Female.

Kirsty Wallace

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol a Sgiliau

Helen Evans Cymunedau Digidol Cymru

Helen Evans

Cydlynydd Prosiect Cynhwysiant Digidol

Llun o Mohammed Basit, Cydlynydd Cynhwysiant Digidol (Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig)

Mohammed Basit

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol: Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig

Twitter Basit
Jonathan Brain Cymunedau Digidol Cymru

Jonathan Brain

Cydlynydd Dyfeisiau Digidol

Twitter Jonathan
Ryan Barrett Cymunedau Digidol Cymru

Ryan Barrett

Swyddog Effaith a Gwerthuso Cynhwysiant Digidol

Twitter Ryan
Sara Woollatt Cymunedau Digidol Cymru

Sara Woollatt

Swyddog Datblygu Partneriaeth

Twitter Sara
Nick Moylan Cymunedau Digidol Cymru

Nick Moylan

Cynghorydd Hyfforddi a Datblygu

Twitter Nick
Llun o Ward Coster, Cymunedau Digidol Cymru

Ward Coster

Cydlynydd Digwyddiadau a Chyfathrebu