Neidiwch i’r prif gynnwys

Sgiliau Digidol Hanfodol i Rieni/Gwarcheidwaid

Ydych chi'n poeni am eich sgiliau digidol a'ch hyder eich hun wrth ddefnyddio technoleg? Mae'r ffordd rydym ni’n gweithio, cadw mewn cysylltiad, a byw ein bywydau o ddydd i ddydd wedi newid yn ystod y misoedd diwethaf.

Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru, i lunio cyfres o ganllawiau wedi’u recordio ymlaen llaw. Byddwn yn rhoi awgrymiadau a syniadau syml i chi ar gyfer defnyddio’r rhyngrwyd ac offer ar-lein i helpu

Rydym yn falch o gynnig yr adnoddau hyn i chi sy’n ganllawiau fideo byr penodol i bwnc, i helpu rhoi hwb i’ch hyder, o greu cyfrif porth y llywodraeth, i gynilion ac uwchlwytho dogfennau!

Cofrestrwch isod i gael mynediad at y recordiadau: