Neidiwch i’r prif gynnwys

Adroddiad: Canllaw cynhwysiant digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (NHS Digital England, 2018)

NHS Digital, England - Canllaw cynhwysiant digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol delwedd clawr blaen

Mae’r canllaw cynhwysiant digidol hwn ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer comisiynwyr a dylunwyr technolegau iechyd digidol. Bydd yn eu helpu i gymryd camau ymarferol i sicrhau bod yr holl wasanaethau a chynhyrchion yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.

Cyhoeddwyd: 04/2018

Darllenwch yr adroddiad (Saesneg yn unig)

Quotation mark

Mae derbyn Cleifion Ar-lein yn cynyddu, ond mae 76% o gleifion heb eu cofrestru ar gyfer gwasanaethau meddygon teulu ar-lein, gan gynnwys archebu apwyntiadau ac ail-bresgripsiynau.

Dyfynbris Adroddiad

Quotation mark

Wrth gwrs, mae cynyddu'r cynhwysiant digidol yn cael manteision i'r gymdeithas gyfan yn ogystal â'r GIG. Mae'n bwysig ystyried y manteision hyn wrth ystyried yr effeithiau ar gyfer iechyd y cyhoedd.

Dyfynbris Adroddiad

Quotation mark

Mae manteision i gleifion a gofalwyr unigol, yn cynnwys gwell hunanofal am fân anhwylderau, gwell hunan rheolaeth o gyflyrau hirdymor, manteisio gwell ar offer a gwasanaethau iechyd digidol ...

Dyfynbris Adroddiad