Neidiwch i’r prif gynnwys

Cyngor Dinas Casnewydd

casnewydd logo

Rydym wrthi’n diwygio’n Strategaeth Ddigidol, ac un o’r themâu strategol allweddol fydd Cynhwysiant Digidol a Sgiliau Digidol, a fydd yn cael ei fesur fel “Cam Cyflawni Allweddol”.

Rydym newydd lansio “Get Connected”, cwrs sgiliau digidol hanfodol 6 wythnos am ddim a fydd yn cael ei gynnal gan raglen “Hyfforddi’r Hyfforddwr”.

Rydym wedi lansio “Cael Casnewydd Ar-lein” sy’n cynnwys sawl partner o bob sector, i gyd wedi ymrwymo i fynd i’r afael â Chynhwysiant Digidol.

Rydym hefyd yn rhan o Grŵp Gofal sydd wedi’i Alluogi â Thechnoleg a Grŵp Technoleg Gynorthwyol, a Grŵp Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.

Ymwelwch â’n gwefan yma [agor mewn tab newydd]