Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynhwysiant Digidol Enghreifftiau yng Nghymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cyhoeddi ymchwil newydd yn amlygu pwysigrwydd cynhwysiant digidol mewn prosesau cynllunio corfforaethol.

Lawrlwytho yr adroddiad
Cynhwysiant Digidol ~ Enghreifftiau yng Nghymru Cymunedau

Mae’r ymchwil yn awgrymu bod angen perchenogaeth ar gynhwysiant digidol ar lefel Uwch Reolwyr a Bwrdd. I sicrhau llwyddiant parhaus ac i fynd i’r afael yn llawn â Chenhadaeth 2 Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru i Gymru, mae’r ymchwil yn argymell bod sefydliadau’n datblygu strategaethau a rhaglenni gweithredu i leddfu allgáu digidol fel rhan o’u proses cynllunio corfforaethol.

Fe wnaeth awdur yr adroddiad, Dr Craig Livingstone, gyfweld ag 19 sefydliad yng Nghymru yn rhychwantu amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys tai, gofal cymdeithasol, llywodraeth leol a chyfleustodau. Nodwyd saith ‘esiampl’ ac mae’r ymchwil yn cynnwys astudiaethau achos manwl o bob un ohonynt, yn amlygu themâu allweddol a ffactorau ar gyfer llwyddiant, gwersi a ddysgwyd, argymhellion a chipolygon y gellir gweithredu arnynt i sefydliadau eraill.

Hefyd, mae’r ymchwil yn cynnwys gwybodaeth gyfredol am allgáu digidol ar ddechrau’r 2020au, crynhoi data o’r Arolwg Cenedlaethol diweddaraf i Gymru a Mynegai Digidol Defnyddwyr Lloyds, ynghyd â chrynodeb o Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru i Gymru.

Daw’r ymchwil i gasgliad gyda chyfres o argymhellion