Neidiwch i’r prif gynnwys

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Prifysgol Bangor: Iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol (2019)

Y defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi a monitro iechyd yng Nghymru

Clawr blaen Iechyd Cyhoeddus Cymru a Prifysgol Bangor Adroddiad

“Mae gwella ein dealltwriaeth o’r bwlch digidol a’i effaith bosibl ar anghydraddoldebau iechyd yn hanfodol i lywio datblygiad system iechyd y boblogaeth deg mewn oes ddigidol.

Wrth i systemau yng Nghymru a thu hwnt archwilio ffyrdd digidol o ddarparu gwasanaethau iechyd a grymuso poblogaethau i gefnogi eu hiechyd, mae sicrhau y gall y rhai sydd â’r angen mwyaf elwa yn hanfodol er mwyn atal anghydraddoldebau iechyd rhag cael eu dwysáu gan anghydraddoldebau digidol.”

Darllenwch yr adroddiad yma [agorir mewn ffenest newydd]

Quotation mark

Mae hyn yn codi cwestiwn pwysig o degwch o ran iechyd mewn oes ddigidol. Sut allwn arloesi drwy dechnoleg ddigidol a thrawsnewid iechyd y boblogaeth, gan adael neb ar hôl?

Dr Tracey Cooper, ICC