Neidiwch i’r prif gynnwys

Innovate Trust

innovate logo

Gan aros yn driw i’w wreiddiau, mae’r Innovate Trust wedi ymrwymo i sicrhau newid cymdeithasol cadarnhaol a chefnogi’r ymdrech i gau’r rhaniad digidol. Rydym yn gwneud ein gorau i gyflwyno syniadau newydd, arloesi a herio modelau cyfredol. Rydym wedi ymrwymo i weithio’n uniongyrchol ag oedolion ag anableddau i ddeall beth yw’r ffordd orau o’u cefnogi i gael eu cynnwys yn ddigidol yn well.

Rydym yn cefnogi sefydliadau, awdurdodau lleol a dinasyddion ledled y DU i sicrhau bod cynhwysiant digidol yn flaenoriaeth allweddol ac yn rhannu’n gwybodaeth am lunio gwasanaethau a darpariaethau newydd i fynd i’r afael ag allgáu digidol. Rydym wedi datblygu modiwlau tai CAMPUS, wedi cefnogi ymchwil academaidd i dechnolegau sy’n effeithio ar lesiant ac annibyniaeth, wedi arloesi cysyniadau arloesol fel darparu platfform ar-lein am ddim sydd wedi cynnwys yn ddigidol a darparu cyfle nad oedd yn bodoli o’r blaen.

Rydym yn deall bod rhaid i ni gydweithio er mwyn mynd i’r afael â’r rhaniad digidol, a byddwn yn parhau i gydweithio i sicrhau effaith wirioneddol ac i helpu ble bynnag a phryd bynnag y gallwn.

Ymwelwch â’n gwefan yma [agor mewn tab newydd]