Neidiwch i’r prif gynnwys

O Gynhwysiant i Wydnwch 2il Argraffiad

agenda ar gyfer cynhwysiant digidol

clawr Blaen

Yn y ddwy flynedd ers i ni gyhoeddi ein Hagenda am y tro cyntaf, mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i wneud Cymru’n genedl wirioneddol ddigidol-gynhwysol. Yn yr ail rifyn hwn, rydym yn amlinellu’r gwaith a gyflawnwyd gan y Gynghrair neu ei haelodau unigol ar draws y pum maes blaenoriaeth, yn trafod yr hyn sydd wedi newid, ac yn cynnig canlyniadau newydd i’n harwain at y dyfodol. Y pum maes blaenoriaeth yw:

Blaenoriaeth 1 – Gwreiddio cynhwysiant digidol ar draws pob sector Blaenoriaeth 2 – Prif ffrydio cynhwysiant digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol Blaenoriaeth 3 – Mynd i’r afael â thlodi data fel mater allweddol Blaenoriaeth 4 – Blaenoriaethu sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith a bywyd yn yr economi Blaenoriaeth 5 – Rhoi safon byw digidol gofynnol newydd ar waith

Lawrlwythwch PDF o’r agenda yma

Darllenwch yr agenda yn HTML yma

Os hoffech ragor o wybodaeth am CCDC, cysylltwch â ni ar diaw@cwmpas.coop.