Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW) yn grŵp newydd, aml-sector o sefydliadau sy’n ymroddedig i weithredu ar y cyd a rhoi hwb sylweddol i’r agenda cynhwysiant digidol yng Nghymru.

Pwrpas y Gynghrair yw dod â phobl ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat, trydydd ac academaidd yng Nghymru ynghyd er mwyn cydlynu a hyrwyddo gweithgarwch cynhwysiant digidol ledled Cymru o dan un faner genedlaethol. Mae’r Grŵp wedi ymrwymo i godi proffil cynhwysiant digidol yn uchel ar agenda pob sefydliad sy’n wynebu’r cyhoedd.

Mae bod yn aelod o’r Gynghrair yn gyfle i gyfranogi a llunio cyflawniad menter arloesol sy’n ysbrydoli gwaith cynhwysiant digidol ac sy’n gweithio i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru gyfle i ymgysylltu â gwasanaethau digidol a’r byd digidol.

Os oes gan eich sefydliad syniadau gwych neu brofiad o wella cynhwysiant digidol, neu os yw am ddysgu am yr hyn y mae sefydliadau eraill yn ei wneud, yna beth am ymuno â ni? Byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am DIAW, dilynwch ni ar twitter @DIAWales neu anfonwch e-bost atom diaw@wales.coop.

Darllenwch Agenda'r Gynghrair ar gyfer Cynhwysiant Digidol

Gwyliwch lansiad Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Mae Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, yn siarad am y DIAW