Neidiwch i’r prif gynnwys

Rôl Gwirfoddolwyr Digidol

Mae gwirfoddolwyr digidol yn gwneud cyfraniad allweddol wrth helpu pobl i fynd ar-lein yng Nghymru. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn chwilio am bobl â sgiliau digidol sylfaenol sydd eisiau helpu pobl eraill i elwa ar dechnoleg ddigidol.

Beth yw gwirfoddolwyr digidol?

Rhywun sy’n cynnig cymorth i helpu pobl i fynd ar-lein a defnyddio technoleg ddigidol. Dydyn nhw ddim yn cael unrhyw dâl am wneud hyn – ond yn hytrach, yn rhoi o’u hamser i drosglwyddo eu sgiliau digidol.

Pobl â sgiliau TG sylfaenol a’r amser, amynedd a brwdfrydedd i’w trosglwyddo yw gwirfoddolwyr digidol.

Pam rydyn ni angen gwirfoddolwyr digidol?

Yma yng Nghymru, does gan 300,000 o bobl mo’r sgiliau, y cymhelliant na’r cyfle i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Yn aml, gwirfoddolwyr yw’r ffordd orau o’u cyrraedd.

Ein rhaglenni gwirfoddoli digidol

Mae gan Cymunedau Digidol Cymru dri chynllun gwirfoddoli digidol.

  1. Hyrwyddwyr Digidol – gwirfoddolwyr yw’r rhain sy’n cael eu hanfon at sefydliadau sydd angen cymorth. Weithiau maen nhw eisoes yn gwirfoddoli ond wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth digidol; dro arall newydd ddechrau gwirfoddoli maen nhw ond eisiau trosglwyddo eu sgiliau i eraill. Mae hyrwyddwyr yn aml yn gweithio mewn llyfrgelloedd, ysbytai, cartrefi gofal neu gyda chymdeithasau tai, yn helpu pobl naill ai wyneb yn wyneb neu mewn grwpiau. Rhagor o fanylion.
  2. Arwyr Digidol – pobl ifanc yw’r rhain, wedi’u hyfforddi gan Cymunedau Digidol Cymru yn yr ysgol neu’r coleg cyn mynd ymlaen i rannu eu sgiliau â phobl hyn. Mae’r cynllun yn dod â’r hen a’r ifanc ynghyd i ddefnyddio a mwynhau’r dechnoleg gyda’i gilydd. Gall myfyrwyr Bagloriaeth Cymru wneud her gymunedol Arwyr Digidol wedi’i hachredu fel rhan o’u cymhwyster. Rhagor o fanylion yma.
  3. Cyfeillion Digidol – i lawer nad ydynt ar-lein, y person gorau i’w helpu yw ffrind neu aelod o’r teulu sy’n eu hadnabod yn dda ac sy’n gallu cydweithio â nhw i oresgyn eu hofnau a magu hyder. Gall Cymunedau Digidol Cymru hyfforddi a helpu pobl sydd angen cymorth gan gyfaill i ddefnyddio technoleg ddigidol. Rhagor o fanylion yma.

Astudiaethau achos

Cofrestrwch fel gwirfoddolwr digidol!

Am gynnal gwirfoddolwyr digidol yn eich sefydliad?

Dechreuwch ein modiwl e-ddysgu ‘Cyflwyniad i Wirfoddoli Digidol’