Neidiwch i’r prif gynnwys

Hygyrchedd

Dyfarnwyd Achrediad Hygyrchedd Ymddiriedolaeth Shaw ar y wefan hon. Mae pobl ag ystod eang o anableddau wedi'u profi gan unrhyw wefan sy'n cario'r marc hwn ac fe'i darganfuwyd i fod yn hygyrch.

Mae’r wefan yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0, Lefel AA. Am restr lawn o feini prawf llwyddiant ewch i wefan W3.

Mae proses Asesu ac Achredu Digidol Ymddiriedolaeth Shaw yn drylwyr. Mae dros 60 awr o brofion gan ddefnyddwyr ag anabledd yn mynd i bob achrediad. Mae hyn yn ychwanegol at asesiad technegol llym gan archwilwyr digidol Shaw Trust.

I weld copi o’r dystysgrif hygyrchedd, ewch i wefan Shaw Trust.