Neidiwch i’r prif gynnwys

Arwyr Hwb

Dros y cyfnod cloi, mae pobl ifanc ledled Cymru wedi camu i fyny i rannu gwaith celf a negeseuon anhygoel gyda phobl fregus yn y gymuned

Tua dechrau’r argyfwng Coronafeirws (Covid-19), pan gaeodd ysgolion yng Nghymru am y tro cyntaf, buom yn gweithio mewn partneriaeth â Hwb i alw ar blant a phobl ifanc i fod yn Arwyr Hwb. Lluniwyd y bartneriaeth hon i helpu pobl ifanc a phobl hŷn i gysylltu â’i gilydd yn ystod y pandemig drwy greu negeseuon i’w rhannu gyda phobl hŷn a mwy bregus ledled Cymru.

Roedden ni wrth ein bodd i dderbyn dros 1,000 o gyflwyniadau gan blant a phobl ifanc yng Nghymru, gyda negeseuon ystyriol a chefnogol yn cael eu rhannau â’r rhai yn yr angen mwyaf. Derbyniwyd lluniau, cerddi, straeon, caneuon a dawnsfeydd, sydd i gyd wedi’u rhannu gyda lleoliadau gofal ledled Cymru.

Ydych chi’n gweithio yn yr ysbyty, hosbis neu leoliad gofal yng Nghymru?

Rydym am weld y perfformiadau a’r delweddau hyn yn parhau i gael eu rhannu â phobl a allai deimlo’n unig neu wedi’u hynysu.

Rydym wedi casglu nifer o berfformiadau ar sianel YouTube arbennig i chi eu rhannu gyda’r bobl rydych chi’n eu cefnogi. Gallwch wylio’r rhain yma:

Gallwch weld pob yr holl waith celf trwy ymweld â gwefan Hwb.

Os ydych chi am rannu ymatebion i’r negeseuon, tagiwch i mewn @DC_Wales a byddwn yn ail-drydar. Fel arall, anfonwch eich sylwadau, fideos neu ymatebion atom trwy ein tudalen gyswllt a byddwn yn eu rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Diolch, Arwyr Hwb

Ni fyddai’r fenter hon wedi bod yn bosibl heb frwdfrydedd a chefnogaeth yr ysgolion a’r disgyblion felly diolch o galon.

Bwrwch olwg ar rywfaint o’r gwaith celf gwych a’r negeseuon gan ein Harwyr Hwb isod: