Neidiwch i’r prif gynnwys

Siarter Cynhwysiant Digidol

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer sefydliadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein.

Ers lansio’r Siarter, mae cannoedd o sefydliadau wedi ymuno.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe llw ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos eu hymrwymiad i helpu pobl sydd wedi’u hallgáu yn ddigidol i fwynhau manteision y rhyngrwyd – yn enwedig pobl hŷn, pobl anabl, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd mewn tlodi.

Yn ogystal, mae llofnodwyr y Siarter yn ymrwymo i gydweithio mewn ffordd gydweithredol i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru.

Egwyddorion y Siarter

  1. Sicrhau bod gan bob aelod staff a gwirfoddolwr sgiliau digidol sylfaenol, a’u bod nhw’n cymryd mantais o’r cyfle hwn.
  2. Sicrhau bod egwyddorion cynhwysiant digidol yn cael eu hymgorffori yn ein gweithgareddau bob dydd.
  3. Annog a chynorthwyo staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i fynd ar-lein ac i fagu’r hyder anghenrheidiol i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol, a helpu sefydliadau eraill i ddefnyddio offer digidol.
  4. Neilltuo cymorth ac adnoddau ar gyfer pob math o weithgareddau a mentrau cynhwysiant digidol yng Nghymru.
  5. Rhannu arfer gorau a gweithgareddau cysylltiedig â chynhwysiant digidol gyda Chymunedau Digidol Cymru – Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant er mwyn galluogi ein gweithgareddau i gael eu cyd-drefnu er mwyn cael yr effaith mwyaf ac at ddiben cysondeb.
  6. Edrych i ddatblygu partneriaethau lleol ymysg sefydliadau sydd eisiau rhannu syniadau a chyd-drefnu gweithgareddau gydag eraill yn eu maes.

Gwyliwch ein fideo byr am y Siarter Cynhwysiant Digidol.

Mae Canolfan St Paul wedi croesawu’r Siarter Cynhwysiant Digidol

Go Compare a'r Siarter Cynhwysiant Digidol

Pwy sydd wedi llofnodi'r Siarter?

Cofrestrwch i’r Siarter Cynhwysiad Digidol>

Cliciwch yma i arwyddo’r Siarter a dangos eich ymrwymiad i helpu pobl sydd wedi’u heithrio’n ddigidol i fwynhau manteision y rhyngrwyd.