Neidiwch i’r prif gynnwys

Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol

logo badge for accredited organisations

Ers ail-lansio’n Siarter Cynhwysiant Digidol yn 2021, mae’r sefydliadau canlynol wedi llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol ac wedi mynd ymlaen i ennill Achrediad ar ôl cyflwyno cynlluniau gweithredu’n llwyddiannus yn amlinellu eu gwaith cyfredol a’u hymrwymiad arfaethedig i gyflawni chwe adduned y Siarter.

Rydym yn cydnabod bod ymgorffori cynhwysiant digidol mewn sefydliadau’n allweddol i sicrhau ein bod ni’n cydweithio a chydweithredu i sicrhau bod gan bob dinesydd yng Nghymru y sgiliau digidol sylfaenol, y cymhelliant, yr hyder a’r gallu i gymryd rhan yn ddigidol (os ydynt yn dewis).


 

 

Cyngor Sir Ddinbych

Innovate Trust

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cyngor Dinas Casnewydd

Skills and Volunteering Cymru

Cymdeithas Tai Newydd

Cartrefi Dinas Casnewydd

DWP Wales Universal Credit Operational Delivery

Palmerston Adult Community Learning Centre