Neidiwch i’r prif gynnwys

Grŵp Llywio Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru’n falch o groesawu aelodau ein Grŵp Llywio newydd

Darganfyddwch fwy am Grŵp Llywio Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Bydd y Grŵp Llywio’n arwain y Gynghrair yn ei gwaith ar 5 maes blaenoriaeth yr agenda ‘O Gynhwysiant i Gydnerthedd’ ar gyfer cynhwysiant digidol, a dylanwadu a chyflwyno newid i yrru’r agenda cynhwysiant digidol yng Nghymru yn ei flaen.

Yr aelodau yw

Hamish Laing

Prifysgol Abertawe

Ashley Bale

Innovate Trust

Paula Burnell

Dŵr Cymru

Simon Cromwell

DVLA

Cath Fallon

Cyngor Sir Fynwy

Dave Floyd

Perago

George Jones

Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn

Jocelle Lovell

Cymunedau Digidol Cymru

Simon Renault

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Sara Sellek

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Nick Speed

BT Group

Emma Stone

Good Things Foundation

Elin Williams

Anabledd Cymru

Bydd y Grŵp Llywio’n gweithio ynghyd â’r Rhwydwaith Cynghrair Cynhwysiant Digidol, sy’n agored i unrhyw sefydliad ymuno. Os oes gennych chi ddiddordeb bod yn rhan mewn ymgyrch i fynd i’r afael ag eithriad digidol, ymunwch â ni.

Ymunwch â'r Rhwydwaith