Neidiwch i’r prif gynnwys

Ymchwil ac ystadegau

Mae’r hwb hwn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynhwysiant digidol yng Nghymru. Mae’r hwb yn cynnwys dolenni at ddeunydd hyfforddi, yr ymchwil ac ystadegau diweddaraf, deunyddiau marchnata i’w lawrlwytho, astudiaethau achos a mwy.

Ymchwil ac ystadegau

O Gynhwysiant i Gydnerthedd: Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru: Gadael Neb ar Ol (2020)

Prifysgol Abertawe a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru COVID19 Shielded Distribution Addrodiad (2020)

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Prifysgol Bangor: Iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol (2020)

Good Things Foundation: Effaith Economaidd Cynhwysiant Digidol yn y DU (2018)

Good Things Foundation: Cynllunio ymyriadau sgiliau digidol ar gyfer pobl hŷn (2019)

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Prifysgol Bangor: Iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol (2019)

Arolwg Cenedlaethol i Gymru (Llywodraeth Cymru, 2018/2019)

Canllawiau Cynhwysiant Digidol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru (2019)

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Gwirfoddoli Cymru: Cod Ymarfer

Canolfan Cydweithredol Cymru a Carnegie UK Trust: Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru

Y Ganolfan ar gyfer Heneiddio'n Well: Oed Digidol - mae dulliau newydd o gefnogi pobl yn eu bywyd hwyrach ar-lein (2018)

Llywodraeth Cymru: Gwella bywydau pobl trwy dechnolegau digidol (2018)

NHS Digital, England: Canllaw cynhwysiant digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (2018)

Llywodraeth Cymru: Ystadegau Arolwg Cenedlaethol i Gymru (2018)

Canolfan Cydweithredol Cymru: Persbectifau ar gynhwysiant digidol yng Nghymru (2016)

Methu dod o hyd i'r
hyn rydych chi'n chwilio amdano?
cysylltwch...